Vad jobbar vi med?

Viktiga frågor för våra medlemmar är bland annat arbetstidsmåttet. Visserligen har vi arbetsmarknadens kanske bästa ob-tillägg och vi är överens med handelns arbetsgivare om att en anställning på heltid ska vara norm i branschen. Ändå måste många anställda i butiker jobba deltid och många har visstidsanställningar.

På senare år har till exempel frågan om att hyvla arbetstider blivit stor. Det började med ett beslut i Arbetsdomstolen att det är ok för arbetsgivare att säga upp bara en del av en tjänst från en dag till en annan. Läs mer om hyvling här.

Vi arbetar både fackligt och politiskt för att påverka denna och andra frågor om anställningsvillkor. Det behövs goda villkor för att anställda ska stanna kvar och vilja satsa på en karriär i handeln!

Våra medlemmar gillar sina jobb, men handeln är en utsatt bransch. Risken finns alltid för rån och hot och det är även vanligt med sexuella trakasserier från kunder. Det är prioriterade frågor för oss att arbeta med, både utåt gentemot samhället och genom att utbilda och stärka förtroendevalda och medlemmar.

Idag är det vanligt att jobba för bemanningsföretag, som inhyrd på andra företag. Men tyvärr är bemanningsanställda en utsatt grupp, som oftare än andra utsätts för olyckor på jobbet. Vi vill stärka bemanningsanställda, begränsa inhyrning och förbättra villkoren för anställda på bemanningsföretag.

Publicerad: 27 augusti 2019