Bli medlem i Handels förbund

Personuppgifter
Hur vill du betala?
Sammanfattning

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummmer

Postort

C/O-adress

Mobiltelefon

E-postadress

Arbetsplats

Adress

Skola

Utbildning

Jag vill bli medlem i Handelsanställdas förbund från och med

Jag vill gå med i Handelsanställdas a-kassa från och med

Betalsätt

Ditt/dina medlemskap börjar gälla när din första medlemsavgift är betald.

Signering av medlemskap (Handelsanställdas a-kassa)

Villkor och personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i Handelsanställdas förbund.

Villkor och Information om behandling av personuppgifter i Handelsanställdas a-kassa.

Publicerad: 10 december 2020