Bli medlem

Bli medlem i Handels förbund

Personuppgifter
Hur vill du betala?
Sammanfattning

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummmer

Postort

C/O-adress

Mobiltelefon

E-postadress

Arbetsplats

Adress

Skola

Utbildning

Jag vill bli medlem i Handelsanställdas förbund från och med

Jag vill gå med i Handelsanställdas a-kassa från och med

Betalsätt

Ditt/dina medlemskap börjar gälla när din första medlemsavgift är betald.

Medgivande till autogirobetalning.

Betalningsmottagare:
Handelsanställdas arbetslöshetskassa
org. nummer 846001-4353.

Signering av medlemskap (Handelsanställdas a-kassa)

Villkor och personuppgifter
Publicerad: 1 november 2022

Behandling av personuppgifter

Läs om vår behandling av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter