Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Vårt mål är trygga jobb!

Vårt mål är trygga jobb!

Vi är överens med arbetsgivarna om att en anställning på heltid ska vara norm i branschen. Ändå måste många anställda i butiker jobba deltid och många har visstidsanställningar. Det vill vi ändra på!

Missbruket av allmän visstid, hyvling av arbetstid och rätten till heltid är viktiga frågor för många av våra medlemmar, framför allt de som jobbar i butik. De finns med i förhandlingarna om trygghet och omställning som LO, Svenskt Näringsliv och PTK ska vara klara med under 2020. Hur viktigt det är att lösa dessa frågor har blivit skriande aktuellt nu under corona-krisen. De som bara har några timmar på kontraktet, men alltid jobbar mer, drabbas först och hårdast när krisen är ett faktum. 

Några av våra viktiga frågor

  • Det ska inte vara möjligt för arbetsgivare att anställa helt godtyckligt på allmän visstid. Tidsbegränsad anställning ska bara finnas i undantagsfall, till exempel vid vikariat och arbetstoppar. Det måste gå att leva på sitt jobb och att planera för framtiden. Därför måste allmän visstid bort ur lagen om anställningsskydd, LAS. Läs mer om allmän visstid här.
  • Hyvling är ett annat problem som vuxit på senare år. Det började med ett beslut i Arbetsdomstolen att det är ok för arbetsgivare att säga upp bara en del av en tjänst från en dag till en annan. Läs mer om hyvling här.
  • Idag är det vanligt att jobba för bemanningsföretag, som inhyrd på andra företag. Men tyvärr är bemanningsanställda en utsatt grupp, som oftare än andra utsätts för olyckor på jobbet. Vi vill stärka bemanningsanställda, begränsa inhyrning och förbättra villkoren för anställda på bemanningsföretag. Läs mer om inhyrning här.
  • Våra medlemmar gillar sina jobb, men handeln är en utsatt bransch. Risken finns alltid för rån och hot och det är även vanligt med sexuella trakasserier från kunder. Det är prioriterade frågor för oss att arbeta med, både utåt gentemot samhället och genom att utbilda och stärka förtroendevalda och medlemmar. Läs mer om arbetsmiljön i handeln här. 

Vi arbetar både fackligt och politiskt för att påverka dessa frågor! Det behövs goda villkor för att anställda ska stanna kvar och vilja satsa på en karriär i handeln!

Uppdaterad: 1 april 2020