Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Så här är Handels uppbyggt

Så här är Handels uppbyggt

I filmen berättar vi vad vi gjort 2016-2021.

Handels börjar med dig, dina arbetskamrater och era dagliga frågor på jobbet. Har ni något ni vill ändra på, stödjer facket er. Eftersom vi är ett förbund med cirka 155.000 medlemmar krävs det en stor organisation för att bevaka allas intressen.  

Handels styrs av medlemmarna genom kongresser som hålls vart femte år. Vi har lokala avdelningar över hela landet, som bland annat ordnar kurser och stöttar våra flera tusen förtroendevalda. Dessa finns ute på arbetsplatserna och har det viktiga uppdraget att företräda sina arbetskamrater och bevaka att kollektivavtalen följs. Våra duktiga fackliga rådgivare på Handels Direkt ger hjälp och stöd varje dag på telefon 0771 666 444.

Fackklubbar

På större arbetsplatser ska det finnas en fackklubb, så kallad firmaklubb, med en styrelse som väljs av arbetskamraterna. Firmaklubben ordnar medlemsmöten på arbetsplatsen och förhandlar med arbetsgivaren i alla slags frågor.

Det finns också något som kallas för allmän klubb. Den bevakar intressen för dem som jobbar på samma ort och som saknar fackklubb på jobbet.

En tredje sorts klubb är branschklubben, där alla som jobbar för samma typ av företag kan vara med. 

Fackliga ombud

På arbetsplatser som inte har firmaklubb kan du och dina kolleger utse en representant, ett fackombud. Om avdelningen godkänner det kan fackombudet förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor. Ni kan också utse ett Handelsombud, som inte har någon förhandlingsrätt men som förmedlar information mellan arbetsplatsen och den avdelning ni tillhör.

Facklig rådgivning

Hos vår fackliga rådgivning Handels Direkt får du personlig rådgivning i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet och arbetslivet. Det är telefontid alla vardagar på telefon 0771 666 444. Rådgivarna lotsar dig vidare om du behöver kontakt med eller hjälp av en ombudsman på din avdelning.

Kontakta oss

Avdelningar

Handels har 19 avdelningar från norr till söder i landet. De hjälper och stöttar dig som medlem. Handels ombudsmän på avdelningarna medverkar i lokala och centrala förhandlingar där de företräder dig som medlem. De ansvarar för förhandlingar i tvister på arbetsplatsen. I regel ansvarar de också för arbetsmiljön som regionalt skyddsombud. En av deras viktigaste uppgifter är att bygga upp den medlemsnära organisationen på arbetsplatsen och att stötta den. Avdelningen erbjuder också kurser till både medlemmar och förtroendevalda.

Kongressen

Kongressen är Handelsanställdas förbunds högsta beslutande organ, som sammanträder vart femte år. De 250 som deltar, debatterar och fattar beslut är ombud, som utses av medlemmar. Det är kongressen som utser förbundsstyrelse och förbundsråd.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av tolv kongressvalda som är förbundets högsta beslutsorgan mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressens beslut genomförs.

Verkställande utskottet

Verkställande utskottet, VU, består av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande. VU beslutar i löpande ärenden. Ledamöterna i verkställande utskottet, som väljs av kongressen, ingår i förbundsstyrelsen.

Förbundsrådet

Förbundsrådet består av avdelningarnas ordförande. Förbundsrådets uppgift är att granska förbundsstyrelsens förvaltning. Förbundsrådet ska yttra sig i viktiga frågor innan förbundsstyrelsen fattar beslut.

Förbundskontoret

Förbundskontoret ger service till och stöder förbundets ledning och avdelningar, och har bara i undantagsfall direkt kontakt med medlemmar.

Uppdaterad: 17 februari 2022