Februari 2018

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Kära medlemmar! Jag hoppas att ni har haft en skön början på det nya året.

Nu har vi lämnat 2017 bakom oss och går in i ett nytt år. Det gamla året innehöll några riktiga höjdpunkter, till exempel tecknade vi många nya avtal och kunde glädjas åt att regeringen i våras beslutade att se över alla otrygga anställningsformer.

En av mina starkaste förhoppningar inför 2018 är att vi ska lyckas lämna ”trumpifieringen” av samhällsdebatten och den ökande polariseringen bakom oss. Tyvärr är jag rädd att det är en fåfäng förhoppning, men jag ska i alla fall göra mitt bästa för att bidra till ett schysst debattklimat. För det är debatter som kommer att prägla det här valåret, inte bara för mig i mitt jobb.

Ibland får jag frågan av medlemmar varför vi lägger oss i politiken. Det är en relevant fråga. Mitt svar är som alltid att vi har två vägar för att driva igenom våra frågor: genom förhandling och genom att påverka politiken. När politiker fattar beslut som försämrar för våra medlemmar måste vi få politikerna att tänka om. Vi behöver också driva på den politiska vägen för att samhället runtomkring ska fungera så att vi kan arbeta: barnomsorg, skola, sjukvård, kommunikationer mm – det vill säga allt det som vi inte kan eller ska lösa med arbetsgivaren.

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjlighet har vi att sätta kraft bakom våra krav. Förra året blev vi nästan 25 000 nya medlemmar, vilket är en av de bästa siffrorna i Handels historia. Samtidigt hade vi en stark utveckling på arbetsmarknaden som medförde att fler anställda vågade byta jobb. Därmed ökade antalet utträden, vilket tyvärr i slutänden gjorde att den totala medlemsökningen landade på på blygsamma 0,1%.

Just nu ligger vi i startgroparna för vår traditionella uppsökarvecka, som vi arrangerar sedan 20 år tillbaka - vecka 6. Vi kommer att besöka cirka 10 000 arbetsplatser runt om i landet för att diskutera arbetslivsfrågor och värva nya medlemmar. Förhoppningsvis kommer vi också att få tillfälle att prata mer om våra viktiga valfrågor och få kloka synpunkter från medlemmar och blivande medlemmar.

Sist men inte minst vill jag förtydliga för de oroliga medlemmar som har hört av sig med anledning av regeringens utredning av konflikträtten. Handels kommer aldrig att acceptera lagändringar som inskränker konflikträtten eller rubbar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Uppdaterad: 6 februari 2018