Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi drygt 160.000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet 31 december 2019

Totalt Kvinnor Män
154 388 100 794 53 594
Under 30 år Kvinnor Män
44 706 29 850 14 856

Antal värvade i december: 2377 stycken

Uppdaterad: 30 april 2020