Bli medlem

Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi ungefär 160.000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet 31 mars 2021

Totalt Kvinnor Män
158 605 102 303 56 302
Under 30 år Kvinnor Män
46 035 30 189 15 846

Antal värvade i februari: 1712 stycken

Uppdaterad: 12 april 2021