Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi cirka 157.000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet 1 januari 2017

Totalt Kvinnor Män
156 418 103 740 52 676
Under 30 år Kvinnor Män
44 260 29 713 14 547

Uppgift om kön saknas: 2 inträden

Inträdda medlemmar i december 2016 var totalt 2 753.

Uppdaterad: 20 januari 2017 Granskad: 28 januari 2014