Bli medlem

Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi ungefär 155.000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. En tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet sista augusti 2022

Totalt Kvinnor Män
153 855 98 191 55 664
Under 30 år Kvinnor Män
42 976 27 624 15 352

Antal värvade i januari: 1 663 stycken

Uppdaterad: 7 september 2022