Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi drygt 155 000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet 1 juli 2019

Totalt Kvinnor Män
154 941 101 639 53 302
Under 30 år Kvinnor Män
45 291 30 409 14 882

Antal värvade i juni: 1795 stycken

Uppdaterad: 19 mars 2018