Bli medlem

Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi ungefär 160.000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet 30 september 2021

Totalt Kvinnor Män
156 507 100 317 56 190
Under 30 år Kvinnor Män
44 251 28 631 15 620

Antal värvade i augusti: 1751 stycken

Uppdaterad: 12 april 2021