Handels medlemmar

Medlemsutveckling

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund. Idag är vi drygt 160.000 medlemmar, varav över 100.000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Vi finns på cirka 25 000 arbetsplatser och representerar en rad olika yrken och branscher. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln. Andra medlemsgrupper är till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning.

Medlemsantalet 30 juni 2020

Totalt Kvinnor Män
161 391 104 935 56 456
Under 30 år Kvinnor Män
49 356 32 766 16 590

Antal värvade i maj: 2201 stycken

Uppdaterad: 22 juni 2020