Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > I världen > Globalt fackligt samarbete

Globalt fackligt samarbete

Globaliseringen gör att villkoren i andra länder också påverkar anställda i Sverige. Precis som företagen behöver vi organisera oss globalt för att förändra.

Det internationella arbetet driver vi i samverkan med andra fackförbund, i Sverige och i världen. 

Uni Global Union

Handels är medlemmar i det globala facket handelsanställdas yrkesinternational UNI Global Union. UNI verkar för solidaritet över gränserna och arbetar för fackliga rättigheter över hela världen tillsammans med motsvarande fackförbund runtom i hela världen.

Handels är aktiva inom sektorn UNI Commerce och vår förbundsordförande Linda Palmetzhofer är vice ordförande där både på global nivå och i Europa.

En av de viktigaste frågorna i UNI-samarbetet är att öka den fackliga styrkan i multinationella företag, till exempel i Ikea och H&M. Genom att bilda globala fackliga allianser skapas ett samarbete där fackförbund över hela världen kämpar för bättre arbetsvillkor.

Idag har UNI mer än 900 medlemsförbund och representerar över 20 miljoner medlemmar.

För att läsa mer om UNI Global och deras arbete kan du gå in på deras hemsida här.

Nordens Fackliga Samorganisation

Handels är via LO ansluten till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). NFS viktigaste uppgift är att främja det fackliga samarbetet. Organisationen ska också samordna initiativ och ställningstaganden kring fackliga frågor världen. NFS arbetar för full sysselsättning och tillväxt, trygghet i anställning och inkomst, bättre arbetsmiljö och ökat inflytande över samhällsutvecklingen.

Miljoner arbetare, både vuxna och barn, jobbar idag under avskyvärda förhållanden med låg lön i usel arbetsmiljö. För dem slutar ofta fackligt engagemang med avsked. Att visa solidaritet med dessa arbetare är viktigt för oss. Därför sträcker sig vårt fackliga arbete också bortom Sveriges gränser. En förutsättning för att uppnå drägliga arbets- och levnadsvillkor är att det finns fackliga rättigheter.

Uppdaterad: 13 februari 2018