Globalt fackligt samarbete

Det internationella arbetet driver vi i samverkan med andra organisationer, i Sverige och i världen. 

Som medlem i Handels är du även en del av världens största demokratiprojekt! Ditt engagemang för schysta arbetsvillkor slutar inte vid Sveriges gränser. Du är även del av en global rörelse som jobbar tillsammans med andra fackförbund i hela världen för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av makt och resurser och en hållbar utveckling.

Nedan kan du se en kortfilm som förklarar det globala samarbetet

Union to Union och Palmecentret

Handels driver internationella utvecklingsprojekt genom Union to Union och Palmecentret. Fokus i de projekten ligger på organisering och fackliga rättigheter för arbetare i handelsbranschen. Handelsanställdas förbund har jobbat med globala utvecklingsprojekt för att främja hållbar utveckling och en starkar fackföreningsrörelse.

Uni Global Union

Handels är medlemmar i det globala facket handelsanställdas yrkesinternational UNI Global Union. UNI verkar för solidaritet över gränserna och arbetar för fackliga rättigheter över hela världen tillsammans med motsvarande fackförbund runtom i hela världen.

Handels är aktiva inom sektorn UNI Commerce och vår förbundsordförande Susanna Gideonsson är vice ordförande där både på global nivå och i Europa.

En av de viktigaste frågorna i UNI-samarbetet är att öka den fackliga styrkan i multinationella företag, till exempel i Ikea och H&M. Genom att bilda globala fackliga allianser skapas ett samarbete där fackförbund över hela världen kämpar för bättre arbetsvillkor.

Idag har UNI mer än 900 medlemsförbund och representerar över 20 miljoner medlemmar.

För att läsa mer om UNI Global och deras arbete kan du gå in på deras hemsida här.

Nordens Fackliga Samorganisation

Handels är via LO ansluten till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). NFS viktigaste uppgift är att främja det fackliga samarbetet. Organisationen ska också samordna initiativ och ställningstaganden kring fackliga frågor världen. NFS arbetar för full sysselsättning och tillväxt, trygghet i anställning och inkomst, bättre arbetsmiljö och ökat inflytande över samhällsutvecklingen.

Miljoner arbetare, både vuxna och barn, jobbar idag under avskyvärda förhållanden med låg lön i usel arbetsmiljö. För dem slutar ofta fackligt engagemang med avsked. Att visa solidaritet med dessa arbetare är viktigt för oss. Därför sträcker sig vårt fackliga arbete också bortom Sveriges gränser. En förutsättning för att uppnå drägliga arbets- och levnadsvillkor är att det finns fackliga rättigheter.

Textilarbetarnas situation i Bangladesh

Handels stödjer textilarbetarna i Bangladesh för bättre arbetsvillkor. Det gör vi genom vår international UNI. Under 2013 lyckades vi teckna ett avtal om brand- och byggnadssäkerhet på fabrikerna. Läs mer om vårt arbete i Bangladesh här.

Uppdaterad: 13 februari 2018