Bli medlem

Chockerande verklighet i Nordmakedonien

– Jag blev chockerad över hur kvinnorna inom textilindustrin har det på sina arbetsplatser. Jag kunde knappt ta in att förhållandena i ett land i Europa kan vara så upprörande, säger Maja Ullberg.

Maja Ullberg ingick i en delegation från Handelsanställdas förbund avdelning 26 i Gävle som under hösten besökte Nordmakedonien för att möta de textilarbeterskor som de sedan något år tillbaka stödjer genom ett av Palmecentrets projekt. I delegationen ingick även Johanna Löf, Johanna Rydström, Rickard Vivalius och Daniel Andersson.

Delar av delegationen från Handels tillsammans med kamrater från Nordmakedonien. 

Maja Ullberg är frisör och klubbordförande i Handels. För henne innebar resan till Nordmakedonien att hon för första gången reste ut för att se hur den fackliga solidariteten i fungerar i praktiken. Hon mötte kvinnor som arbetar under svåra förhållanden, som av rädsla för att förlora jobbet inte vågade framträdda öppet.

– Mötet med textilarbeterskorna skedde på en restaurang, där ägaren visat förståelse för deras situation. Vi fick sitta längts in i lokalen, och fick varken ta bilder eller anteckningar, berättar Maja Ullberg.

Kvinnorna de mötte berättade att de tvingas betala tillbaka en del av sin lön till arbetsgivaren i kontanter, trots att lönen bara uppgår till den lagstadgade minimilönen. En kvinna berättade om hur hon efter semestern tvingades att betala tillbaka semesterersättningen till sin arbetsgivare. Ytterligare ett vittnesmål handlade om en kvinna som fött barn på fabriken, sedan hon vägrats ledighet inför förlossningen.

– Nu när jag själv varit ute och sett den här verkligheten förstår jag hur oerhört viktigt vårt stöd är, säger Maja Ullberg.

Stödet från Palmecentret och Handelsavdelningen går till organisationen Glasen Tekstilec. Grundare av organisationen är Kristina Ampeva, som själv fått sparken från en textilindustri efter att ha kritiserat arbetsförhållandena. Nu arbetar hon nära nog dygnet runt för att stödja andra kvinnor i samma situation. Glasen Tekstilec har på kort tid etablerat sig som den enda rösten i regionen som driver dessa frågor och har vunnit många anställdas stöd för sitt arbete. Många anser att de existerande fackliga organisationer har låg trovärdighet då de anses vara både internt korrupta och alltför okritiska gentemot arbetsgivare och myndigheter.

Kristina Ampeva arbetar nästan dygnet runt för att stödja kvinnorna på textilfabrikerna.

Avdelningsordföranden Rickard Vivalius ser även värdet för den lokala verksamheten av att stödja ett solidaritetsprojekt i ett annat land.
- Naturligtvis ökar det medlemskapets värde att avdelningen är aktiv i det internationella arbetet i en globaliserad värld. Men mest av allt kan man tydligt se hur medlemmars engagemang för det lokala fackliga arbetet stärks när man får kunskap och medvetenhet om hur den Nordmakedonska arbetsmarknaden ser ut och fungerar. Speciellt när man tydligt kan se att vissa avarter därifrån redan är på väg till våra egna brancher.

Delegationen från Sverige besökte även en textilmässa där det var tillåtet att ta bilder och det gick att tala öppet med människor. Där träffade de representanter för den nya socialdemokratiska regeringen, som arbetar för att höja minimilönen och se till att arbetsmarknadslagstiftningen också följs i praktiken.

Text: Björn Lindh, Roshan Rydell / Palmecentret

Foto: Tanja Rantasha

Publicerad: 4 februari 2020