Bli medlem

Mohd Khaiful Shahpez

Khaiful är anställd på IKEA Damansara i Kuala Lumpur, Malaysia. Han är medlem i facket och berättar att fackets arbete har gjort skillnad för både löner och jämställdet.

”Genom facket har vi fått föräldraledighet även för pappan – en månads ledighet med lön betald av IKEA.”

”Innan vi hade en fackförening låg lönen still – jag har jobbat här länge, men lönen ökade inte. Nu, genom facket, ökar lönen.”

”Jag gick med i facket i år. Min vän sade till mig att gå med för att det är väldigt bra, facket slåss för dina rättigheter och förmåner. Så jag följde min vän och gick med.”

Läs mer här om utmaningarna för facklig organisering i Malaysia.

Publicerad: 15 oktober 2019