Bli medlem

Siti Farha Binti Md Sood

Farha är fackordförande i butiken Aeon Co i Kuala Lumpur, som ännu inte har lyckats teckna ett kollektivavtal med arbetsgivaren.

”Företagsledningen skapar problem för anställda som ansluter sig till facket – de sätter press på dem, skapar stress och osäkerhet. Vi behöver ett kollektivavtal för att kunna kämpa emot det.”

Det fackliga medlemskapet är knutet till en bestämd arbetsplats, vilket innebär att anställda som slutar inte kan ta med medlemskapet till sin nya arbetsplats. Det försvårar fackets arbete, särskilt i en bransch som handeln, med hög personalomsättning, berättar Farha:

”’Job hopping’ är ett stort problem för att rekrytera medlemmar, och för att bilda en fackförening. Anställda slutar, nya börjar, jag får börja om.”

Läs mer här om utmaningarna med att organisera handelsanställda i Malaysia.

Uppdaterad: 16 oktober 2019