Bli medlem

Nur Alyawafa Binti Saifulkhalri

Anställd på IKEA Damansara i Kuala Lumpur, Malaysia, där en ny fackförening har bildats.

”På min förra arbetsplats förde jag de anställdas talan, men jag visste inte hur jag skulle agera, vem jag skulle vända mig till. Nu, med den nya fackföreningen, känner jag ’wow, det är perfekt!’: vi vet vart vi är på väg, och vi känner oss trygga – den nya fackföreningen kan hjälpa oss att göra saker på rätt sätt.”

"Malaysia är inte ett jämställt samhälle. Många människor säger att kvinnor inte kan utföra kvalificerat arbete – men det är fel! Alla kan göra vad de vill."

”Många av cheferna på IKEA är män, de känner sig säkra när de talar inför andra, de vet hur de skall bete sig. Det tar tid för kvinnor att växa in i en sådan roll. Men numera kan kvinnor på IKEA ta till orda och känna sig säkra på sig själva."

Läs mer här om utmaningarna med att organisera handelsanställda i Malaysia.

Uppdaterad: 15 oktober 2019