Bli medlem

Fadderskap på Filippinerna

Handels har tillsammans med Palmecentret startat ett fadderskapsprogram, där Handels avdelningar kan stötta fackförbund på Filippinerna som arbetar för en rättvis grön omställning.

De fackförbund på Filippinerna som ingår i programmet är:

  • Fackförbundet POWER, som organiserar medlemmar i energisektorn. De leder vägen för en övergång till förnybar energi och är en föregångare i facklig klimatkamp.
  • SIM-CARRD, som utbildar unga miljökämpar och hjälper människor att rusta sig mot klimatkatastrofer.
  • National Confederation of Transportworkers, som framgångsrikt förhandlat för att deras medlemmar i transportsektorn ska ha trygghet i övergången till gröna transporter.
  • Fackförbundet MARINO, som representerar arbetare i fiskeindustrin. De jobbar för att skydda sina vatten från farliga utsläpp från gruvor, och för ett hållbart fiske.
Publicerad: 20 juni 2022