Bli medlem

Så kan du påverka

Är du intresserad av de internationella frågorna och vill bli mer aktiv i det fackliga internationella arbetet?

På din arbetsplats

Många av varorna i våra butiker produceras i länder där arbetsvillkoren är undermåliga och arbetsdagarna väldigt långa. Lönen räcker inte till att försörja en familj. Du kan via Handels ta reda på vilka villkor som gäller för anställda i de länder där varorna produceras som sedan säljs hos din arbetsgivare.

Hur ställer sig din arbetsgivare till det här? Ta gärna stöd och hjälp av Handels lokalt för att ställa krav på förändring.  Du kan kontakta din lokala avdelning för att ta reda på hur du går vidare. Prata också med dina arbetskamrater – på raster eller klubbmöten.

Många företag är aktiva i frågor som rör hållbarhet, miljö och socialt ansvar. Det kallas med ett namn för Corporate Social Responsibility och förkortas CSR.

Agera som konsument

När du köper kläder kan du kontakta klädföretaget och ställa frågor om hur och var kläderna tillverkats. Du kan ta reda på hur de arbetar med frågan om socialt ansvar för arbetarna i länderna där kläderna produceras. Titta på deras hemsidor och i deras hållbarhetsrapporter.

När du lämnar kläder till klädinsamlingsföretag, fråga alltid vart kläderna tar vägen för att säkerställa att de inte säljs vidare på export till fattiga länder i vinstsyfte.

Handla Fairtrade

Som konsument kan du handla rättvist. När du väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Det sker genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden.

Uppdaterad: 1 februari 2017

Handels stöder Fairtrade