Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > I världen > Globala kollektivavtal

Globala kollektivavtal

Globala kollektivavtal/Ramavtal

Minimilöner och garantier

Internationellt arbetar facket för att globala avtal ska förhandlas fram med de multinationella företagen. Avtalet ska innehålla minimiregler som det multinationella företaget lovar att följa, både i det egna företaget och i leverantörskedjan.

Avtalet ska garantera anställda och fackliga organisationer tillgång till arbetsplatserna och en reell möjlighet till inflytande över de egna arbetsvillkoren.

Avtalen ska innehålla

  • ILOs åtta kärnkonventioner - Läs om ILO hos Union to Union
  • Levnadslön
  • Rimliga arbetstider
  • Hälsa och säkerhet (arbetsmiljö)
  • Implementering, det vill säga arbetet med att i praktiken tillämpa avtalet
  • Uppföljning och kontroll

Hittills har ungefär ett 30-tal globala avtal tecknats, dock inte alla med samtliga krav uppfyllda. Handels har bland annat medverkat till ett globalt avtal med butikskedjan H&M.

Uppdaterad: 13 februari 2018