Bli medlem

Lär dig mer om internationellt arbete

Är du intresserad av internationellt fackligt arbete? På Genèveskolan får du lära dig mer om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld, och möta hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i Genève.

Skolans syfte är att öka kunskap om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.

Kursen börjar med några dagars kurs i Bryssel, därefter följer ett distansarbete via nätet. Huvudkursen äger rum i Genève i Schweiz. Det blir arbete i projektgrupper, föreläsningar om internationell ekonomi, globalisering, handel och fackligt internationellt arbete. 

LO delar ut sex stipendier som bekostar studierna vid skolan och varje förbund skickar in sina förslag på deltagare. Handels betalar resor, kost och arvode för eventuella Handelsmedlemmar som antas till kursen.

Brinner du för internationella frågor och vill söka, gör det! Fyll i ansökan, med referenser från din avdelning.

Ansökan ska vara inne senast 9 december 2022. Ladda ner ansökningsformuläret här.

Be din avdelning skriva ett rekommendationsbrev som du skickar till erika.gothberg.willmann@handels.se senast den 9 december 2022.

"Det är en upplevelse du minns hela livet"

Läs en intervju med Pierre Ericsson som gick Genèveskolan.

Läs intervjun här

Läs mer om Genèveskolan.

Uppdaterad: 7 november 2022