Lär dig mer om internationellt arbete

Är du ung, fackligt aktiv och intresserad av internationellt arbete? Då kan du söka till Nordiska folkhögskolan i Genève. Där lär du dig om internationella arbetslivsfrågor och möter människor från hela världen.

Genèveskolan håller varje vår en kurs om facket och folkrörelsernas möjligheter att påverka i en globaliserad värld. Kursen följer FN-konferensen om arbetslivsfrågor vid fackorganet ILO. LO delar ut sex stipendier som bekostar studierna vid skolan och varje förbund skickar in sina förslag på deltagare. Handels betalar resor, kost och arvode för eventuella Handelsmedlemmar som antas till kursen.

Kursen börjar med några dagars kurs i Sverige, därefter följer ett distansarbete via nätet. Huvudkursen äger rum i Genève i Schweiz. Det blir arbete i projektgrupper, föreläsningar om internationell ekonomi, globalisering, handel, u-landsproblem och fackligt internationellt arbete. 

Läs mer här.

Uppdaterad: 18 juni 2019