Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Handels är en Fair Union

Handels är en Fair Union

Begreppet Fair Union innebär ett medvetet arbete för mänskliga och fackliga rättigheter och ett hållbart samhälle med mindre påverkan på klimatet.

Därför arbetar vi för:

Trygga jobb inom våra branscher

 • I alla våra förhandlingar och avtal strävar vi efter bättre arbetsvillkor och ökad anställningstrygghet.
 • I vår upphandling följer vi förbundets miljöpolicy och etiska riktlinjer och vi anlitar enbart företag med kollektivavtal.
 • Vi är medlem i organisationerna Fairtrade och ETI Sweden, som arbetar för bättre arbetsvillkor hos leverantörer i Sverige och världen.

Arbetstagares rätt att organisera sig

 • Vi arbetar aktivt med att organisera anställda inom nya branscher och yrkesgrupper.
 • I den internationella fackliga samarbetsorganisationen UNI Global Union arbetar vi för att organisera arbetare vid multinationella företag som Ikea, H&M och Amazon.  
 • Vi arbetar för globala ramavtal med svenska multinationella företag.
 • Vi har flera fackliga utvecklingsprojekt i andra länder.

En hållbar handelsbransch

 • Handels miljö- och klimatprogram innehåller åtgärdsförslag för en mer hållbar handel. Det lyfter bland annat behovet av anställdas engagemang i hållbarhetsfrågor och kompetensutveckling inom hållbarhet på arbetsplatsen.
 • Vi strävar även efter att själva bli en mer miljövänlig arbetsplats, med fokus på bland annat miljövänligt resande och källsortering.

Jämställdhet och allas lika värde

 • Vi strävar mot rättvisa och jämställda löner inom våra branscher och arbetar mot alla former av diskriminering och trakasserier.
 • I våra utvecklingsprojekt i andra länder finns specifika satsningar på jämställdhet.
Uppdaterad: 9 december 2021