Utredning vill öka anställdas trygghet vid hyvling

 Att bli uppsagd när man tackar nej till en hyvlad tjänst är inte rimligt. Det vill regeringens utredare ändra på. Utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid”, som presenteras idag, innehåller även andra förslag som ska ge tryggare anställningar.

- Utredningen har flera spännande förslag för en tryggare arbetsmarknad. Skulle förslagen om hyvling bli verklighet har Handels nått en stor framgång. Nu är det upp till regeringen att förverkliga utredningens anda också. Det kommer vi att bevaka, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson. 

Stoppa hyvling och avskaffa allmän visstid är två av Handels hjärtefrågor. Det är två tydliga exempel på utsatthet som påverkar möjligheten att kunna försörja sig på sitt jobb. Framför allt drabbas den enskilde, men det är även negativt för branschen i stort.

Förra S + Mp-regeringen tillsatte utredningen

Utredningen Hållbart arbetsliv över tid tillsattes av den förra S och Mp-regeringen och hade bland annat som uppdrag att se över frågan om hyvling. När utredaren Anders Wallner nu lämnar över utredningen till regeringen innehåller den flera förslag som ska göra villkoren på arbetsmarknaden tryggare: 

Ett gäller alltså hyvling, det vill säga när arbetsgivaren erbjuder anställda ett lägre arbetstidsmått i anställningen. Den som tackar nej till detta kan bli uppsagd, vilket har slagits fast i Arbetsdomstolen.

Nu föreslår utredaren att reglerna ändras. Visserligen ska omreglering av arbetstid fortfarande vara tillåtet. Men den som tackar nej till en neddragning av sin tjänst ska behålla sin plats i turordningen. Det kan betyda att arbetsgivaren inte kan skapa sin nya organisation utan att behöva säga upp personal i enlighet med turordningsreglerna. 

Bättre anställningsskydd vid allmän visstid

Ett annat förslag handlar om att öka tryggheten för dem med osäkra anställningar. Allmän visstid ska få vara kvar, tycker utredaren. Men anställningstryggheten för de som arbetar länge på korta tidsbegränsade anställningar ska stärkas genom att även tid mellan de korta anställningarna ska räknas som anställningstid i vissa fall. Det skulle innebära att även de med korta anställningar så småningom kan bli ”inlasade”, det vill säga få fasta anställningar. 

- Jag tror att förutsättningarna är goda att jobba vidare med utredningens olika förslag i den regering och med det parlamentariska läge som vi har idag, sa Anders Wallner när han presenterade utredningen på en pressträff.

Utredaren vill också göra det dyrare för arbetsgivare att anställa på allmän visstid, jämfört med att anställa tillsvidare. Genom lägre arbetsgivaravgifter ska arbetsgivare som erbjuder trygga anställningsformer gynnas. Utredaren konstaterar att de undantag som finns i Lagen om anställningssskydd, LAS, från regeln om tillsvidareanställning verkar användas på fel sätt. Orsaken till att undantaget används är att det är billigare, snarare än att behovet är tillfälligt. Utredaren vill använda samma princip som vid grön skatteväxling, alltså att ekonomiskt gynna det som man vill stöda.

Dessutom vill utredaren se över stödet för omställning och vidareutveckling för dem som redan har en anställning och lanserar förslaget ”utvecklingsledighet”. Det skulle innebära att det går att vara ledigt från sitt jobb med ersättning för att ägna sig åt kompetensutveckling. Detta förslag presenterades i ett delbetänkande förra året. 

Handels kommer att fortsätta följa frågan om hyvling och att driva på för att de goda förslagen i utredningen också blir verklighet. 

Läs intervju med Susanna Gideonsson i Handelsnytt.

Uppdaterad: 31 januari 2019