Bli medlem

"Nu märks det att folk har börjat tröttna"

Det märks att folk har börjat trötta på att följa alla restriktionerna och att de äldre tänker att de är vaccinerade så de spelar ingen roll längre. Men så är det ju inte för de flesta anställda.

- Vi har många kunder som tar ett steg framåt när vi tar ett steg tillbaka, berättar ledamöterna i klubbstyrelsen på Ica Maxi Nacka, när de träffade Handels ordförande Linda Palmetzhofer nyligen.

Mötet var ett digitalt arbetsplatsbesök, med Linda vid sin egen dator hemma och Maria, Nathalie, Marika, Libbi, Athiwat och Madeleine från klubbstyrelsen i ett mötesrum på Ica Maxi Nacka. 

Erfarenheterna från pandemin var ett av samtalsämnena. Ica-klubben berättade att det framför allt i början fanns kunder som var otrevliga mot personalen. Och att det är svårt att få kunder i allmänhet att följa regler, till exempel den att inte gå flera tillsammans till butiken.

- Folk handlar inte ensamma. Det är bara att konstatera. Trots våra bästa försök, så är det svårt att få folk att gå in själv.

Pandemin har tvingat butiken att skapa nya rutiner, det har fungerat bra.

- Under storhelgerna har vi försökt styra upp det extra bra utomhus, där vi organiserat kösystem och tält ute så att inte folk ska behöva stå i regn, berättar klubben.

I butiksbranschen är det vanligt med visstidsanställningar, men så är det inte längre på Ica Maxi Nacka.

- Det var en så stor rotation på personalen att arbetsgivaren ville göra något åt det genom att minimera antalet visstidsanställda.

- Arbetsgivaren har insett att de i högre grad måste ha en organisation som fungerar även när någon är sjuk.

En del i klubbens arbete är ju att värva medlemmar, vilket inte alltid är så lätt. Många unga tänker att det är ingen idé att gå med i facket, eftersom de ändå bara ska jobba en kort tid, berättar klubbstyrelsen. Sen blir de ändå kvar längre än vad de tänkt sig.

Men klubben gör ändå ett viktigt jobb, påpekar Linda Palmetzhofer:

- Om det inte finns en klubb som håller ögonen öppna så faller väldigt mycket mellan stolarna. Klubben vet ju bäst vilka problem som finns på just deras arbetsplats och kan ta upp vilka frågor Handels behöver driva på i.

Vill du också ha besök av Linda eller någon annan i Handels ledning? Läs mer här!

Uppdaterad: 3 juni 2021