Sannas synpunkt november 2014

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt nr 10 2014:

Först vill jag rikta ett varmt tack till alla i Handels - medlemmar och förtroendevalda. Tack för ert fantastiska engagemang ute på arbetsplatsen i alla de samtal ni haft. Tillsammans har vi visat att Handels är en kraft att räkna med. Vi har fått ett regeringsskifte. En ny politisk inriktning för trygga jobb och en god välfärd för alla.

Visst, Handels är inget politiskt parti. Handels är ett fackförbund som ska ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen, i arbetslivet och i samhället. Det är just därför vi lägger oss i och ställer krav på politiken. Politiska beslut påverkar oss i arbetslivet och på arbetsplatsen. Beslut som ligger utanför arbetslivet påverkar oss också och är avgörande för var och ens livsvillkor.

Den regering som nu bildas har en tuff uppgift framför sig. Vår nästa statsminister, Stefan Löfven, står inför en stor utmaning; Att få till stånd en stabil regering och minska Sverigedemokraternas vågmästarroll. För att klara detta tror jag att breda överenskommelser med före detta allianspartier kan komma att behövas. Där alla tar ansvar för en politik för jämlikhet och trygghet - och som håller ihop Sverige.

Det är oroväckande att Sverigedemokraterna vuxit och tagit större plats i riksdag och ute i landet. Låt oss inte tappa modet för det. Många som röstat på Sverigedemokraterna är inte rasister. De är oroliga över vart samhället är på väg och känner otrygghet i arbetslivet. Regeringsskiftet ger oss många möjligheter att minska otryggheten och ovissheten. Sverige behöver stabilitet, även Handels medlemmar.

Oavsett parti och oavsett färgkombinationer kommer vi i Handels att fortsätta ställa krav och lägga oss i politiken - allt för att förändra och förbättra villkoren för våra medlemmar i arbetslivet och i samhället.

Vi kommer att fortsätta driva kraven på trygga jobb. Politiska beslut påverkar arbetslivet i allra högsta grad. Det är genom dessa lagar stiftas och reformer tillkommer.

Vi kommer att fortsätta driva frågan om vinster i välfärden. Det är politiska beslut som avgör vad våra skattepengar ska användas till. Vem som ska ha tillgång till välfärd, villkoren för den och vem om ska tjäna på den – företagen eller medborgarna. Handelsmedlemmar vill ha tillgång till omsorg när den behövs – inte bara när den erbjuds. Och att välfärdsföretag och privatpersoner inte ska kunna göra sig förmögna på skattebetalarnas bekostnad.

Nu ser vi fram mot en stabil politik som verkar för ett gott arbetsliv, i ett samhälle för alla.

Susanna Gideonsson

Uppdaterad: 7 oktober 2014