Sannas synpunkt februari 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Jag vill börja med att önska er alla en god fortsättning på det nya året. Starten på ett nytt år är alltid ett bra tillfälle att både summera och blicka framåt på det som väntar.

2014 var ett framgångsrikt år för Handels. Vårt medlemsantal har fortsatt att växa. Under året som gick fick vi 2.833 nya medlemmar och vi är nu drygt 154.000 som tillsammans ska arbeta för bättre villkor på våra arbetsplatser.

Det är särskilt glädjande att så många unga väljer att gå med i facket. Att unga ser värdet av ett fackligt medlemskap bådar gott för framtiden. Det är också roligt att se hur medlemsantalet ökar i storstäderna.

Att Handels fortsätter att vara ett växande förbund är viktigt ur flera perspektiv. Med fler medlemmar får vi mer resurser att påverka. Det ger oss också styrka i avtalsrörelsen och när vi vill få politiker och beslutsfattare att lyssna på oss. Vi måste vara många för att kunna påverka, både på arbetsplatsen och i samhället i stort. Med fler medlemmar får vi en starkare röst.

Vår devis är ju ”Stark tillsammans”. Står du ensam vid en oenighet eller konflikt med din arbetsgivare är det svårt att få gehör, men tillsammans kan arbetstagare åstadkomma förändring.

Denna gemensamma styrka kommer att behövas under året som kommer. Vi har stora uppgifter som väntar. Under 2015 börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse. Då ska vi återigen arbeta för bättre löner och villkor. Vi förbereder oss också för förbundets stora kongress som äger rum nästa vår. Då bestämmer medlemmarna vilken riktning förbundet ska ta i framtiden. Vilka frågor ska vi arbeta med? Vad vill vi förändra på arbetsplatserna, i samhället, i världen och i vår egen organisation?

Nu vet vi, tack och lov, att det kommande året kommer att bjuda en bättre politik för våra medlemmar. Decemberöverenskommelsen är i hamn och därmed kommer regeringen att få igenom sin budget under året som kommer. Vi kan bland annat förvänta oss förbättrade villkor i A-kassan i höstbudgeten, vilket är glädjande.

Men arbetet slutar inte där. De som bestämmer ska veta vad Handels tycker och vad våra medlemmar behöver.  Vi måste därför fortsätta att påverka politiken. För att förverkliga våra visioner om trygga jobb och en bra välfärd krävs beslut i regering och riksdag. Därför är det viktigt att Handels är ett starkt förbund med en tydlig röst i offentligheten.

Susanna Gideonsson

Uppdaterad: 28 januari 2015