Sannas synpunkt november 2015

Susanna Gideonssons krönika i Handelsnytt.

Det är oroande att konstatera att butiksrånen fortsätter att öka. Brottsförebyggandet rådets statistik från tredje kvartalet i år talar sitt tydliga språk. Butiksrånen ökade med 11 procent och rånen med skjutvapen med hela 46 procent jämfört med samma period förra året. För att stoppa den här utvecklingen behöver politiker och polis tillsammans se till att kriminellas tillgång till vapen minskar. Men handlarna måste också ta sitt ansvar. Genom att införa slutna kontantsystem eller allra helst helt kontantfria butiker kan man se till att det blir svårare för rånarna att komma åt kontanter. Men det är bråttom. Om något inte görs riskerar handeln snart att få sitt första dödsfall.

Ett annat aktuellt ämne i dessa dagar är förstås det politiska kaos som uppstått sedan alla borgerliga partier valt att följa KD:s linje om att skrota Decemberöverenskommelsen. Att de borgerliga partierna nu väljer att bryta avtalet är mycket allvarligt och kan försätta Sverige i den värsta politiska krisen på mycket länge. Vi inom fackföreningsrörelsen vet hur viktigt det är att hålla ingångna avtal. Tyvärr tycks de borgerliga partierna inte hålla den principen särskilt högt.

Om de borgerliga partierna med hjälp av Sverigedemokraterna försöker få riksdagsmajoritet kring sina förslag kan det få allvarliga konsekvenser för Sveriges löntagare. Ska vi lösa de många utmaningar som Sverige står inför med en hög arbetslöshet och en stor flyktinginvandring behöver vi en stabil situation med en regering som får handlingsutrymme. Men i stället för politisk stabilitet riskerar vi att få ett läge där Sverigedemokraterna får allt mer inflytande över Sveriges framtid. Det är mycket allvarligt.

Till sist några ord om avtalsrörelsen och beskedet att det inte blir någon gemensam samordning mellan LO-förbunden. Från Handels sida hade vi gärna sett en LO-samordning och vi har arbetat hårt för att komma fram till en sådan. Men nu när det inte blir av så ser vi nya möjligheter i de förhandlingar vi i Handels kommer bedriva med arbetsgivarna inom vår bransch. Tillsammans ska vi leverera bra kollektivavtal för alla handelsanställda.

Uppdaterad: 30 oktober 2015