Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressekreterare på 010-450 89 80. Presstelefonen är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2018-04-03Pressmeddelanden

  Starkt stöd för kravet att stoppa hyvling

  Kravet att stärka LAS och låta anställningsskyddet omfatta även timmarna på kontraktet har ett starkt stöd, både bland Handels medlemmar och bland folk i allmänhet. Det visar Handels rapport om hyvling, som tar upp en av medlemmarnas viktigaste frågor inför valet. - Många anställda lever idag med en intensiv stress över sin arbetssituation och vad den kan få för konsekvenser för privatlivet. LAS möjliggör detta och det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson. Nio av tio Handelsmedlemmar anser att timmarna på anställningskontraktet bör

 • 2018-03-30Pressmeddelanden

  Välkommen till ett frukostseminarium om arbetsbelastning vid kassaarbete i handeln

  Onsdagen den 4 april kl 09.00 presenterar Arbets- och miljömedicin Syd sin rapport Har EAN-kodens placering någon betydelse för arbetsbelastningen vid kassaarbete? vid ett frukostseminarium arrangerat av Handelsanställdas Förbund avdelning 1 i Malmö. Arbets- och miljömedicin har undersökt om det gör stor skillnad i kassörens fysiska belastning om kunder vänder EAN-koden rättvänd på bandet i utgångskassan, jämfört med om varorna läggs med EAN-koden icke-rättvänd.  Dag: onsdagen 4 april Tid: 09:00-10:00, frukost serveras från 08.30 Plats: Stora Coop Stadion, Stadiongatan 26, Malmö

 • 2018-03-15Pressmeddelanden

  A- och B-lag på arbetsplatserna – bemanningsanställda måste få bättre villkor

  Handels nya rapport om bemanning i partihandeln visar att det är dubbelt så vanligt med arbetsplatsolyckor bland bemanningsanställda jämfört med det totala antalet anställda på arbetsmarknaden. Även den psykosociala arbetsmiljön är betydligt sämre för bemanningsanställda. Handels nya rapport om bemanning i partihandeln visar att antalet bemanningsanställda har ökat kraftigt på svensk arbetsmarknad, från cirka 5 000 anställda år 1994 till 76 300 år 2016. Nära två tredjedelar av Handels medlemmar uppger att det finns inhyrd personal på deras arbetsplats. En tredjedel uppger att

 • 2018-03-05Pressmeddelanden

  Dramatisk ökning av tillfälliga anställningar

  Statistik från Handelsanställdas förbund visar att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Med andra ord har hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, skett i form av tillfälliga anställningar. Ekonomin blomstrar och företag söker personal att anställa, trots det visar statistik från Handels att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Det betyder i klarspråk att hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, har skett i form av tillfälliga anställningar. Av dessa är hela 80% anställningar vid

Uppdaterad: 30 januari 2019