Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressekreterare på 010-450 89 80. Presstelefonen är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2018-03-30Pressmeddelanden

  Välkommen till ett frukostseminarium om arbetsbelastning vid kassaarbete i handeln

  Onsdagen den 4 april kl 09.00 presenterar Arbets- och miljömedicin Syd sin rapport Har EAN-kodens placering någon betydelse för arbetsbelastningen vid kassaarbete? vid ett frukostseminarium arrangerat av Handelsanställdas Förbund avdelning 1 i Malmö. Arbets- och miljömedicin har undersökt om det gör stor skillnad i kassörens fysiska belastning om kunder vänder EAN-koden rättvänd på bandet i utgångskassan, jämfört med om varorna läggs med EAN-koden icke-rättvänd.  Dag: onsdagen 4 april Tid: 09:00-10:00, frukost serveras från 08.30 Plats: Stora Coop Stadion, Stadiongatan 26, Malmö

 • 2018-03-15Pressmeddelanden

  A- och B-lag på arbetsplatserna – bemanningsanställda måste få bättre villkor

  Handels nya rapport om bemanning i partihandeln visar att det är dubbelt så vanligt med arbetsplatsolyckor bland bemanningsanställda jämfört med det totala antalet anställda på arbetsmarknaden. Även den psykosociala arbetsmiljön är betydligt sämre för bemanningsanställda. Handels nya rapport om bemanning i partihandeln visar att antalet bemanningsanställda har ökat kraftigt på svensk arbetsmarknad, från cirka 5 000 anställda år 1994 till 76 300 år 2016. Nära två tredjedelar av Handels medlemmar uppger att det finns inhyrd personal på deras arbetsplats. En tredjedel uppger att

 • 2018-03-05Pressmeddelanden

  Dramatisk ökning av tillfälliga anställningar

  Statistik från Handelsanställdas förbund visar att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Med andra ord har hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, skett i form av tillfälliga anställningar. Ekonomin blomstrar och företag söker personal att anställa, trots det visar statistik från Handels att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Det betyder i klarspråk att hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, har skett i form av tillfälliga anställningar. Av dessa är hela 80% anställningar vid

 • 2018-02-22Pressmeddelanden

  Handels, HRF och Seko uppmanar medlemmar med otrygga anställningar att säga ifrån

  Idag torsdagen den 22 februari startar fackförbunden Handels, HRF och Seko kampanjen #sägifrån. Kampanjen riktar sig till medlemmar med tidsbegränsade anställningar och uppmanar dem att kontakta sin lokala Moderata politiker för att avskaffa allmän visstidsanställning. När den Moderatledda regeringen 2008 införde allmän visstid som anställningsform varnade många för att otryggheten på arbetsmarknaden skulle öka. Idag kan vi se att den oron besannades. Enligt en specialbeställd arbetsmiljöundersökning från SCB 2015 utsätts till exempel handelsanställda med otrygg anställning oftare för

Uppdaterad: 30 januari 2019