Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressekreterare på 010-450 89 80. Presstelefonen är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2018-03-05Pressmeddelanden

  Dramatisk ökning av tillfälliga anställningar

  Statistik från Handelsanställdas förbund visar att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Med andra ord har hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, skett i form av tillfälliga anställningar. Ekonomin blomstrar och företag söker personal att anställa, trots det visar statistik från Handels att det först idag finns lika många fast anställda i Sverige som 1990. Det betyder i klarspråk att hela sysselsättningsökningen sedan 1990, nästan 300 000 personer, har skett i form av tillfälliga anställningar. Av dessa är hela 80% anställningar vid

 • 2018-02-22Pressmeddelanden

  Handels, HRF och Seko uppmanar medlemmar med otrygga anställningar att säga ifrån

  Idag torsdagen den 22 februari startar fackförbunden Handels, HRF och Seko kampanjen #sägifrån. Kampanjen riktar sig till medlemmar med tidsbegränsade anställningar och uppmanar dem att kontakta sin lokala Moderata politiker för att avskaffa allmän visstidsanställning. När den Moderatledda regeringen 2008 införde allmän visstid som anställningsform varnade många för att otryggheten på arbetsmarknaden skulle öka. Idag kan vi se att den oron besannades. Enligt en specialbeställd arbetsmiljöundersökning från SCB 2015 utsätts till exempel handelsanställda med otrygg anställning oftare för

 • 2018-01-29Pressmeddelanden

  Handelsbranschen spår personalökning men har svårt att rekrytera

  Antalet anställda antas öka något i nästan alla delar av handelsbranschen, men det är fortfarande svårt att rekrytera tillräckligt kompetent personal.  Detta visar Handelsanställdas förbunds fördjupning över läget i handeln för fjärde kvartalet 2017, som är en specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistik över föregående år. En tydlig majoritet av handelsföretagen, främst i detaljhandeln, bedömer lönsamheten som god eller tillfredställande. Antalet anställda antas öka något i alla delar av handelsbranschen förutom modehandeln. Trots den positiva utvecklingen är det dock fortfarande

 • 2018-01-18Pressmeddelanden

  Bra att butiksrånen minskar, men väpnade rånen oroar fortfarande

  Butiksrånen minskade med 13 procent under förra året, visar årsstatistik från Brottsförebyggande rådet. Rån med skjutvapen minskade med 8 procent under samma period. Det är glädjande siffror, men antalet väpnade rån är fortfarande alldeles för högt, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels. Krister Colde konstaterar att det pågår en tydlig förskjutning från kontantrån till varurån, något som med största sannolikhet kommer att öka under det kommande året. Slutna kontantsystem har blivit vanligare och vi rör oss allt snabbare mot ett kontantfritt samhälle. - Utfasningen av

Uppdaterad: 25 september 2015