Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressekreterare på 010-450 89 80. Presstelefonen är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2018-05-22Pressmeddelanden

  Stort motstånd mot vinster i välfärden hos handelsanställda

  I den nya rapporten ”Handels om privata vinster i välfärden” framgår att det finns ett mycket starkt stöd bland Handelsanställdas förbunds medlemmar för att begränsa vinster i välfärden. Välfärdssektorn är mycket viktig för Handels medlemmar. Bland dem som jobbar inom handeln finns ett stort behov av en väl fungerande välfärdssektor för att få vardagen att fungera.  I en undersökning utförd av Novus opinion, ställdes frågan till medlemmar i Handels om hur man ser på vinstdrivande företag i välfärden. Resultatet är mycket tydligt. 78 procent instämmer helt i att skattepengar inte ska kunna

 • 2018-05-04Pressmeddelanden

  Tandvården ska in i sjukvårdens finansiering

  Handels nya rapport om fri tandvård, visar tydligt att hela tänder har blivit en klassfråga. Tänderna är en del av kroppen och tandvården måste därför på sikt finansieras på samma sätt som övrig sjukvård. Grunden för ett välfärdssamhälle bör vara att alla medborgare är garanterade vård vid behov oavsett storlek på plånbok. Så ser det inte ut i dagens samhälle där en basundersökning hos tandläkare kostar 825 kronor och kostnaden vid behov av ingrepp kan uppgå till tusentals och ibland tiotusentals kronor. Som jämförelse kostar ett besök på en vårdcentral runt 200 kronor och via

 • 2018-05-01Pressmeddelanden

  Handelsanställdas förbund välkomnar S-besked om höjda pensioner

  På Första maj aviserade Stefan Löfven att Socialdemokraterna vill höja pensionen för sex av tio pensionärer. Det är ett välkommet besked som skulle stärka ekonomin för många som arbetat ett helt liv men likväl får en mycket låg pension; inte minst kvinnor. 2016 gjorde Handels en undersökning som visade att drygt hälften av förbundets pensionärsmedlemmar var helt eller delvis beroende av garantipensionen.  - Ett ohållbart arbetsliv ger ohållbara pensioner, säger Linda Palmetzhofer, förse vice ordförande för Handelsanställdas förbund. Deltidsnormen i kvinnodominerade arbetaryrken ger

 • 2018-04-18Pressmeddelanden

  Det går att tänka två tankar samtidigt

  Sverige har länge varit i behov av en trygghetsreform där vi gemensamt sätter stopp för lönedumpning, utnyttjande och oanständiga villkor oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar. -       Det får aldrig förekomma att någon arbetsgivare, i någon bransch, lockar arbetskraft till Sverige med löften om jobb men som väl på plats visar sig vara rena lögner. Drömmen om ett bättre liv får inte bli en mardröm där lön och jobb förbyttes till ett liv i misär, utnyttjande och fortsatt fattigdom, säger Susanna Gideonsson ordförande för Handelsanställdas förbund.  Det råder stora brister i

Uppdaterad: 4 november 2019