Bli medlem

Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressjour på 010-450 89 80. Pressjouren är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2022-03-24Pressmeddelanden

  Undersökning: samband mellan otrygga anställingar och dålig arbetsmiljö

  Undersökningen bland skyddsombud 2021 om arbetsmiljön visar ett tydligt samband mellan dålig arbetsmiljö och osäkra anställningar. Problem i såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är vanligare på arbetsplatser med stor andel tidsbegränsat anställda och inhyrda. Drygt hälften av skyddsombuden anser att de inte får tillräckligt med tid att utföra sitt uppdrag. Minst tid för uppdraget har skyddsombuden i butik.  "Detta är något vi länge sett ett samband mellan, men den här undersökningen visar svart på vitt att så är fallet. Det måste till en förändring.

 • 2022-03-04Pressmeddelanden

  Handels skänker en krona per medlem till Ukrainas folk

  Handels skänker en krona per medlen i solidaritet med folket i Ukraina. Det innebär drygt 150.000 kronor, som delas mellan FN-organet UNHCR och svenska Palmecentret. Läget i Ukraina är akut och det behövs stöd direkt. Därför kommer Handels, liksom många andra fackförbund, stötta med pengar: en krona per medlem. Stödet går dels till UNHCR, som akut hjälper människor på flykt. Dels till det långsiktiga arbetet med framtida demokratibygge och uppbyggnad av fria fackföreningar. Det stödet går till Palmecentrets insamling till stöd för fred, frihet och internationell solidaritet med Ukraina.

 • 2022-02-23Pressmeddelanden

  Nio av tio bevakas på jobbet

  Nästan alla anställda i butik och på lager utsätts för någon slags bevakning på jobbet, vilket ofta påverkar arbetsmiljön negativt. Arbetsgivarna följer sällan de regler som finns kring bevakning och de anställdas personliga integritet. Det visar en ny rapport från Handels. Undersökningen visar att kunskapen bland de anställda kring bevakning på arbetsplatsen är låg, trots att det är arbetsgivarens skyldighet att informera anställda om vilka system som används och för vilka syften. Bevakning kan både kännas som en trygghet mot rån, och upplevas vara integritetskränkande när den även

 • 2021-12-13Pressmeddelanden

  Kenth Petterssons minnesfond 2021 till fackklubb på Zara och forskare i Göteborg

  En fackklubb som fått Arbetsmiljöverket att inse hur dåliga scheman påverkar arbetsmiljön. Forskning som visar hur flexibel bemanning i handeln påverkar arbetsmiljön negativt. Det är årets mottagare av stipendier ur minnesfonden för Kenneth Petterssons minne. Kenth Pettersson var ordförande för Handels 1991-1999 och sedan generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Efter hans död inrättade Handels en minnesfond, som delar ut stipendier till bra insatser i arbetsmiljöfrågor för handelsanställda. I år delas två stipendier ut, till fackklubben på Zara i Helsingborg, som får 15.000 kronor, och

 • 2021-11-01Pressmeddelanden

  Ny rapport: Den fria frakten hotar både arbetsmiljö och klimatet

  E-handeln växte med hela 40 procent under pandemiåret 2020, men tillväxten slår hårt mot både arbetstagarna och klimatet. Det visar en färsk rapport från fackförbunden Handels, Seko och Transport. Under pandemin har anställda inom såväl post, transport och lager upplevt ökat utnyttjande, mer övervakning och försämrad arbetsmiljö. Tillväxten har också bidragit till ökade utsläpp och ett ohållbart resursutnyttjande som riskerar att stjälpa Sveriges klimatomställning. Förbunden kräver krafttag från bransch och politiker för att få rätsida på problemen. ”Arbetstagarna och klimatet får betala ett

Uppdaterad: 24 april 2020

Handels pressrum

Sök eller prenumerera på våra pressmeddelanden i vårt nyhetsrum hos Cision.

Till vårt pressrum

Kontakter i landet

Försteombudsmännen på Handels avdelningar är förbundets talespersoner i lokala pressfrågor.

Våra avdelningar