Bli medlem

Press

Är du journalist och har frågor om Handels eller vill komma i kontakt med våra företrädare? Ring vår pressjour på 010-450 89 80. Pressjouren är öppen måndag-fredag. Du kan också mejla till press@handels.se.

Våra senaste pressmeddelanden:

 • 2022-05-04Pressmeddelanden

  Rättelse: Varsel om strejk på butik utan avtal i Borås, inte Ulricehamn.

  Handels varslar om att lägga ner allt arbete på butiken AD bildelar i Borås. Om inte företaget tecknar kollektivavtal inleds strejken på morgonen den 16 maj. Tidigare pressmeddelande om att detta gällde butik i Ulricehamn är felaktigt. AD bildelar är en butik som säljer just bildelar, med cirka tio anställda. Butiken har inte kollektivavtal och det är Handels medlemmar på arbetsplatsen som står bakom kravet. - De saknar mycket av det som ingår i ett kollektivavtal, till exempel ob-ersättning och övertidsersättning. Självklart vill de ha samma villkor som andra anställda i handeln,

 • 2022-05-04Pressmeddelanden

  Varsel om strejk på butik utan avtal i Ulricehamn

  Handels varslar om att lägga ner allt arbete på butiken AD bildelar i Ulricehamn. Om inte företaget tecknar kollektivavtal inleds strejken på morgonen den 16 maj. AD bildelar är en butik som säljer just bildelar, med cirka tio anställda. Butiken har inte kollektivavtal och det är Handels medlemmar på arbetsplatsen som står bakom kravet. - De saknar mycket av det som ingår i ett kollektivavtal, till exempel ob-ersättning och övertidsersättning. Självklart vill de ha samma villkor som andra anställda i handeln, berättar Ernad Suntic, ombudsman på Handels avdelning i Borås. Varslet

 • 2022-03-31Pressmeddelanden

  Nio av tio i handeln vill ha mer inflytande över miljö- och klimatarbetet på jobbet

  Företagen har inte kommit tillräckligt långt i klimatarbetet och osäkra anställningar är ett av flera hinder för anställdas engagemang. Det framgår av en Novus-undersökning bland runt 1000 Handelsmedlemmar som jobbar i butik och på lager och e-handel. Undersökningen ligger till grund för Handels nya rapport Så kan anställda bidra till handelns miljö- och klimatomställning – om anställdas roll och deras förväntningar på facket. En stor majoritet av de medlemmar som svarar på undersökningen tycker inte att dagens kompetensutveckling lever upp till de krav och förväntningar som ställs på ökad

 • 2022-03-24Pressmeddelanden

  Undersökning: samband mellan otrygga anställingar och dålig arbetsmiljö

  Undersökningen bland skyddsombud 2021 om arbetsmiljön visar ett tydligt samband mellan dålig arbetsmiljö och osäkra anställningar. Problem i såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är vanligare på arbetsplatser med stor andel tidsbegränsat anställda och inhyrda. Drygt hälften av skyddsombuden anser att de inte får tillräckligt med tid att utföra sitt uppdrag. Minst tid för uppdraget har skyddsombuden i butik.  "Detta är något vi länge sett ett samband mellan, men den här undersökningen visar svart på vitt att så är fallet. Det måste till en förändring.

 • 2022-03-04Pressmeddelanden

  Handels skänker en krona per medlem till Ukrainas folk

  Handels skänker en krona per medlen i solidaritet med folket i Ukraina. Det innebär drygt 150.000 kronor, som delas mellan FN-organet UNHCR och svenska Palmecentret. Läget i Ukraina är akut och det behövs stöd direkt. Därför kommer Handels, liksom många andra fackförbund, stötta med pengar: en krona per medlem. Stödet går dels till UNHCR, som akut hjälper människor på flykt. Dels till det långsiktiga arbetet med framtida demokratibygge och uppbyggnad av fria fackföreningar. Det stödet går till Palmecentrets insamling till stöd för fred, frihet och internationell solidaritet med Ukraina.

< Föregående12345...
Uppdaterad: 24 april 2020

Handels pressrum

Sök eller prenumerera på våra pressmeddelanden i vårt nyhetsrum hos Cision.

Till vårt pressrum

Kontakter i landet

Försteombudsmännen på Handels avdelningar är förbundets talespersoner i lokala pressfrågor.

Våra avdelningar