Överenskommelser i handeln för corona

Corona-viruset slår hårt mot handeln. Därför har handelns parter tecknat överenskommelser om tillfälliga riktlinjer som gäller detaljhandel, lager och e-handel. Syftet är att underlätta åtgärder för att minska risken för arbetsbrist och uppsägningar. Men även för att hantera situationer där arbetsbelastningen tillfälligt ökar kraftigt. 

Riktlinjerna gäller både privata butiker och lager, i en överenskommelse mellan Handels och Svensk Handel och Coops butiker och lager samt chaufförer, i en överenskommelse mellan Handels och arbetsgivarorganisationen KFO.

Riktlinjerna ska minska risken för arbetsbrist och uppsägningar och situationer när arbetsbelastningen ökar kraftigt. Syftet är också att minska risken för smitta. I stort är riktlinjerna desamma såväl för dem som jobbar i privata butiker och lager som hos Coop. 

Riktlinjerna gäller från 13 maj till och med 31 augusti och handlar om:

 • Öppettider (butik)
 • Beräkningsperiod
 • Nattarbete
 • Mertid för deltidsanställda
 • Övertid
 • Dygns- och veckovila
 • Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Förändring av arbetsplats
 • Utlåning och inlåning
 • Semester
Publicerad: 20 mars 2020