Överenskommelser i handeln för corona

Corona-viruset slår hårt mot handeln. Under våren 2020 tecknades därför överenskommelser om tillfälliga riktlinjer som gällde fram till och med den 31/8 för detaljhandel, lager och e-handel. Syftet var att underlätta åtgärder för att minska risken för arbetsbrist och uppsägningar. Men även för att hantera situationer där arbetsbelastningen tillfälligt ökat kraftigt. 

Nu har riktlinjerna upphört att gälla. Men fack och arbetsgivare är överens om att åtgärder som finns med i riktlinjerna kan förlängas längst till och med 31/10 i år. I sådana fall krävs dock att fack och arbetsgivare har kommit överens i en lokal förhandling. Det kan vara så att problem som beror på corona kvarstår och att dessa inte går att lösa på annat sätt än genom att behålla någon eller några delar av de tillfälliga åtgärder som tas upp i riktlinjerna

Överenskommelser gäller mellan Handels och arbetsgivarna Svensk Handel för privata butiker och med KFO för Coops anställda.

 

Uppdaterad: 3 september 2020