Privata och kooperativa butiker

(Svensk Handel och KFO - Butik)

Lägstalöner per timme*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel 2020 års avtal

Kooperativ butik,
KFO 2019 års avtal

16 år 86:77 kr 84:68 kr
17 år 89:23 kr 87:13 kr
18 år 133:68 kr 129:69 kr
19 år 135:61 kr 132:58 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 139:13 kr 134:93 kr
2 år 141:15 kr 136:95 kr
3 år 148:92 kr 144:72 kr

Urmakare inom detaljhandeln - 2019

Tabellen för urmakare finns som en bilaga till detaljhandelsavtalet.

Efter genomgången gymnasial grundutbildning utges följande minimilöner.

Under 1:a anställningsåret 22 250 kr
Under 2:a anställningsåret 23 050 kr
Under 3:e anställningsåret 23 750 kr
Under 4:e anställningsåret 25 150 kr
Under 5:e anställningsåret 25 750 kr

 

Ditt eget avtal

Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Till Mina sidor
Uppdaterad: 16 november 2020