Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Lägstalöner > Butiksanställd > Privata och kooperativa butiker

Privata butiker och Coops butiker

(Svensk Handel och KFO/Fremia - Butik)

Lägstalöner per timme* från 1 april 2022

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privata butiker,
Svensk Handel

Coops butiker,
Fremia

16 år 88:34 kr 88:35 kr
17 år 90:81 kr 90:80 kr
18 år 136:83 kr 137:04 kr
19 år 138:75 kr 139:93 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 142:27 kr 142:27 kr
2 år 144:30 kr 144:30 kr
3 år 152:07 kr 152:07 kr

Urmakare inom detaljhandeln - 2022

Tabellen för urmakare finns som en bilaga till Detaljhandelsavtalet.

Efter genomgången gymnasial grundutbildning utges följande minimilöner.

Under 1:a anställningsåret 23 469 kr
Under 2:a anställningsåret 24 269 kr
Under 3:e anställningsåret 24 969 kr
Under 4:e anställningsåret 26 369 kr
Under 5:e anställningsåret 26 969 kr

 

Ditt eget avtal

Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Till Mina sidor
Uppdaterad: 1 april 2022