Löner och ob-tillägg

Om arbetsgivaren har kollektivavtal med Handels så framgår det där vilken lön du lägst ska ska ha utifrån ålder och erfarenhet. Men någon övre gräns för lönen finns inte! 

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner. Saknar din arbetsplats kollektivavtal kan arbetsgivaren bestämma vad hen vill. Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. 

Längre ned på sidan får du en överblick av de minimilöner som gäller i några av Handels olika kollektivavtal. Du som är medlem hittar hela ditt avtal på Mina sidor. Där finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Övertid eller ob?

Om din arbetstid är åtta timmar och du jobbar tio timmar är de två extra timmarna den aktuella dagen övertid. Det ska du ha extra betalt för. Som obekväm arbetstid räknas i regel kvälls-, natt- och helgarbete. I det senare fallet handlar det alltså om NÄR du arbetar och inte hur mycket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar ersättningen för övertid och obekväm arbetstid stå i avtalet. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels.

Det ob-tillägg som gäller för butiksanställda med Handels kollektivavtal är ett av marknadens bästa.

Nedan följer gällande lägstalöner i våra kollektivavtal:

Privata och kooperativa butiker - 2019

(Svensk Handel och KFO - Butik)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel 2019 års avtal

Kooperativ butik,
KFO 2019 års avtal

16 år 84:66 kr 84:68 kr
17 år 87:13 kr 87:13 kr
18 år 129:48 kr 129:69 kr
19 år 131:41 kr 132:58 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 134:93 kr 134:93 kr
2 år 136:95 kr 136:95 kr
3 år 144:72 kr 144:72 kr

 

Glassavtalet - 2019

(Svensk Handel)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Minimilön 140:74 kr

Kooperativa stormarknader  - 2019

(KFO - Stormarknad)

Lägstalöner per månad* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder och vana

 

Lönegrupp 1

 
18 år 21 530 kr
19 år 22 000 kr
19 år, 1 års branschvana 22 305 kr
20 år 22 605 kr
20 år, 1 års branschvana 22 905 kr
20 år, 2 års branschvana 23 205 kr

Lönesättning

Anställd som fyllt 16 år erhåller 75 procent av minimilön för lönegrupp 1 och anställd som fyllt 17 år erhåller 80 procent av samma minimilön.

 

Lönegrupp 2

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerad med minst ett års branschvana.

24 118 kr

Lönegrupp 3

Anställda med breddat ansvar, specialistfunktion eller förvärvad mångkunnighet enligt normer fastställda av de lokala parterna.

24 250 kr

 

Privata lager och e-handel - 2019

(Svensk Handel - Lager och e-handel)

Lägstalöner per timme* 2019

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat lager

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 89:74 kr    
17 år 95:74 kr    
18 år 141:25 kr 142:50 kr 142:00 kr
19 år 141:60 kr 142:85 kr 142:35 kr
20 år 142:50 kr 143:75 kr 143:25 kr
20 år +6 mån 143:40 kr 144:65 kr 144:15 kr

 

Kooperativa lager - 2019

(KFO Lager)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

16 år 96:02 kr
17 år 97:95 kr
18 år 142:72 kr
19 år 143:54 kr
+ 6 månader 143:67 kr
+ 6 månader 144:37 kr

 

Urmakare inom detaljhandeln - 2019

(Svensk handel) 

Efter genomgången gymnasial grundutbildning utges följande minimilöner.

Under 1:a anställningsåret 22 250 kr
Under 2:a anställningsåret 23 050 kr
Under 3:e anställningsåret 23 750 kr
Under 4:e anställningsåret 25 150 kr
Under 5:e anställningsåret 25 750 kr

 

Frisörer - 2019

Behörig frisör har 15 735 kronor i basbelopp och 17,3% i provision

Garantilönen är 24 454 kr/månad

Obehörig frisör har 14 515 kronor i basbelopp och 8,7% i provision.
Garantilönen är 17 116 kr/månad.

Angivna löner gäller för heltidsanställd.

 

Skönhetsvårdsavtalet 2019

Lägstalöner 2019

I avtalet finns det olika lönegrupper 1-5, se nedan uppdelningen för de som är anställda före 1/8 2017 och de som är anställda från och med 1/8 2017:

Anställd före 1/8 2017

Lönegrupp  
1 Nyanställd utan yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket - max 6 månader.
2 Efter 6 månaders anställning.
3 Sammanlagt ett års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.
4 Sammanlagt två års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.
5 Sammanlagt tre års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.

 

Anställd från och med 1/8 2018

Lönegrupp Utan utbildning Med fullgjord utbilding
1 Nyanställd.  
2 Ett års branschvana. Nyanställd med kortare utbildning än ett år.
3 Två års branschvana. Ett års branschvana inklusive utbildningstid.
4 Tre års branschvana. Två års branschvana inklusive utbildningstid.
5 Fyra års branschvana. Tre års branschvana inklusive utbildningstid.

 

Löner med provision

Lönegrupp Grundlön/månad Grundlön/timme
1 22 329 kr 134,51 kr
2 22 704 kr + provision 136,77 kr + provision
3 23 329 kr + provision 140,54 kr + provision
4 23 829 kr + provision 143,55 kr + provision
5 24 209 kr + provision 145,84 kr + provision

 

Löner utan provision

Lönegrupp Månadslön Timlön
1 22 329 kr 134,51 kr
2 24 342 kr 146,64 kr
3 25 342 kr 152,66 kr
4 26 342 kr 158,69 kr
5 27 606 kr 166,30 kr

 

Kooperativa tjänstemän - 2019

På detta område är det individuella löner och enligt vår lönestatistik så är lönerna över dessa nivåer

Lägst 18 260 kr per månad om tjänstemannen den 31 mars 2019 har fyllt 20 år. Om tjänstemannen fyller 20 år senast den 31 mars 2020 ska lönebeloppet gälla från och med den 1:a i den månad tjänstemannen fyller år.

Lägst 21 230 kr per månad om tjänstemannen senast den 31 mars 2020 fyller lägst 24 år.

TGA lageravtal - 2019

Lägstalöner* 2019

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Chaufförer 25 325 kr
Lagerarbetare som arbetat i sex månader i yrket samt fyllt 20 år 25 099 kr
Nybörjare 0-6 månader samt arbetstagare fyllda 18 år men inte 20 år 24 267 kr
Ej fyllda 18 år, lönen får ej understiga 18 634 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ägg - 2019

Lägstalöner per timme* 2019

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

17 år 104:31 kr
18 år 137:92 kr
20 år med 6 månaders anställningstid 141:71 kr
Chaufförer 142:51 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ost - 2019

Lägstalönen är 142:27 kronor per timme* 2019

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Almega - Lagring och distribution - 2019

Lägstalöner per timme* 2019

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 95:00 kr    
17 år 100:99 kr    
18 år 141:75 kr 143:00 kr 142:50 kr
19 år 142:10 kr 143:35 kr 142:85 kr
20 år 143:02 kr 144:32 kr 143:77 kr
20 år +6 mån 143:90 kr 145:15 kr 144:65 kr

 

Almega - Lagerpersonal och chaufförer - 2019

Lägstalöner per timme* 2019

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 89:79 kr    
17 år 95:79 kr    
18 år 141:36 kr 142:61 kr 142:11 kr
19 år 141:71 kr 142:96 kr 142:46 kr
20 år 142:61 kr 143:86 kr 143:36 kr
20 år +6 mån 143:51 kr 144:76 kr 144:26 kr

 

Almega - Fryshusföretag - 2019

Lägstalöner per timme* är 144:18 kr = 25 087 kr/månad

Efter 4 månaders anställning 144:31 kr = 25 110 kr/månad

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Uppdaterad: 5 augusti 2019