Bli medlem

"Lägstalön" behöver inte vara rätt lön

När du börjar ett nytt jobb ska du och arbetsgivaren diskutera din lön. Det spelar ingen roll om det gäller en fast anställning eller ett kortare vikariat, lönen ska ni alltid prata om innan du skriver på ett anställningsbevis.

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner eller minimilöner som det också kallas. Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. Någon övre gräns för lönen finns inte! Saknas det kollektivavtal på din arbetsplats kan arbetsgivaren erbjuda vilken lön som helst, det finns ingen lägre gräns. 

Om det finns en fackklubb på jobbet så kan de hjälpa dig och berätta hur löneläget är på arbetsplatsen. Du kan också fråga dina arbetskamrater vad de har för lön, vill de berätta så har du lite att gå på.

Lägsta löner enligt kollektivavtal

Om arbetsplatsen har ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna, så kallade minimilöner. Klicka dig vidare för att se vad som gäller för ditt jobb. 

Kom ihåg detta när du förhandlar om din lön!

Det är många olika saker som påverkar lönen och som du ska ha koll på när du pratar lön med arbetsgivaren. Här är några exempel:

Din ålder - om du inte har någon erfarenhet alls kan åldern ändå spela roll.

Erfarenhet från branschen – har du jobbat i samma bransch tidigare så ska du tillgodoräkna dig den erfarenheten när lönen bestäms.

Erfarenhet från annan bransch – du kanske har jobbat i en annan bransch, som ställer samma krav som det jobb du söker nu. I så fall ska du kunna tillgodoräkna dig den erfarenheten.

Arbetslivserfarenhet – bara att ha varit ute i arbetslivet kan vara meriterande, även om jobbet inte varit i samma eller en närliggande bransch.

Vana att ta ansvar – även om du kommer direkt från skolan kan du ha erfarenheter som ger dig meriter i arbetslivet. Det kan till exempel vara engagemang och arbete i en förening på skolan eller på fritiden.

Din utbildning – en branschinriktad utbildning kan göra att du hamnar högre upp på lönestegen.

Du kan få rådgivning

Du som är medlem i Handels kan alltid få tips och råd inför löneförhandlingen av våra fackliga rådgivare på Handels Direkt, telefon 0771 666 444. 

Mertid, övertid och obekväm arbetstid

Utöver din grundläggande timlön (eller månadslön) kan kollektivavtalet ha regler om lön som beräknas utifrån omständigheterna när du jobbar. Det finns flera exempel:

Mertid: ger lön som betalas ut när du som är deltidsanställd jobbar fler timmar, max upp till heltid. Mertid avlönas med ordinarie timlön.

Övertid: ger lön som betalas ut när din arbetstid överstiger heltid eller för arbete som utförs på annan tid än vad som normalt förekommer på arbetsplatsen.

Obekväm arbetstid, ob: ger lön som betalas ut som kompensation för att arbetstiden är obekväm, till exempel då arbetet sker på kvällar eller på helger.

Ditt eget avtal

Du hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor. I det finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Till Mina sidor

Här blir du medlem

Trygghet, utveckling och stöd – de starkaste skälen till att gå med i Handels.

Bli medlem!

 

Uppdaterad: 3 november 2020