Löner och OB-tillägg

Om arbetsgivaren har kollektivavtal med Handels så framgår det där vilken lön du lägst ska ska ha utifrån ålder och erfarenhet. Men någon övre gräns för lönen finns inte! 

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner. Saknar din arbetsplats kollektivavtal kan arbetsgivaren bestämma vad hen vill. Med ett kollektivavtal finns det alltid en garanterad lägsta nivå för lönerna - men glöm inte att du kan förhandla och argumentera för en högre lön. 

Längre ned på sidan får du en överblick av de lägstalöner som gäller i några av Handels olika kollektivavtal. Du som är medlem hittar hela ditt avtal på Mina sidor. Där finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

Övertid eller ob?

Om din arbetstid är åtta timmar och du jobbar tio timmar är de två extra timmarna den aktuella dagen övertid. Det ska du ha extra betalt för. Som obekväm arbetstid räknas i regel kvälls-, natt- och helgarbete. I det senare fallet handlar det alltså om NÄR du arbetar och inte hur mycket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar ersättningen för övertid och obekväm arbetstid stå i avtalet. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels.

Det ob-tillägg som gäller för butiksanställda med Handels kollektivavtal är ett av marknadens bästa.

Privata och kooperativa butiker - 2018 

(Svensk Handel och KFO - Butik)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel 2018 års avtal

Kooperativ butik,
KFO 2018 års avtal

16 år 83:05 kr 83:07 kr
17 år 85:52 kr 85:51 kr
18 år 126:26 kr 126:47 kr
19 år 128:19 kr 129:36 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 131:70 kr 131:70 kr
2 år 133:73 kr 133:73 kr
3 år 141:50 kr 141:50 kr

 

Glassavtalet - 2019 (SH)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Minimilön 137:66 kr

Kooperativa stormarknader  - 2018 

(KFO - Stormarknad)

Lägstalöner per månad* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder och vana

 

Lönegrupp 1

 
18 år 20 995 kr
19 år 21 465 kr
19 år, 1 års branschvana 21 770 kr
20 år 22 070 kr
20 år, 1 års branschvana 22 370 kr
20 år, 2 års branschvana 22 670 kr

Lönesättning

Anställd som fyllt 16 år erhåller 75 procent av minimilön för lönegrupp 1 och anställd som fyllt 17 år erhåller 80 procent av samma minimilön.

 

Lönegrupp 2

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerad med minst ett års branschvana.

23 583 kr

Lönegrupp 3

Anställda med breddat ansvar, specialistfunktion eller förvärvad mångkunnighet enligt normer fastställda av de lokala parterna.

23 715 kr

 

Privata lager - 2018

(Svensk Handel - Lager)

Lägstalöner per timme* 2018

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat lager

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 88:20 kr    
       
17 år 94:20 kr    
18 år 138:18 kr 139:43 kr 138:93 kr
19 år 138:53 kr 139:78 kr 139:28 kr
20 år 139:43 kr 140:68 kr 140:18 kr
20 år +6 mån 140:33 kr 141:58 kr 141:08 kr

 

Kooperativa lager - 2018

(KFO Lager)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

16 år 94:48 kr
17 år 96:41 kr
18 år 139:65 kr
19 år 140:47 kr
+ 6 månader 140:60 kr
+ 6 månader 141:30 kr

 

Urmakare inom detaljhandeln - 2018

(Svensk handel) 

2018-04-01 - 2019-03-31:

Efter genomgången gymnasial grundutbildning utges följande minimilöner.

Under 1:a anställningsåret 21 715 kr
Under 2:a anställningsåret 22 515 kr
Under 3:e anställningsåret 23 215 kr
Under 4:e anställningsåret 24 615 kr
Under 5:e anställningsåret 25 215 kr

 

Frisörer - 2018

Behörig frisör har 15 540 kronor i basbelopp och 17,3% i provision

Behörig frisör med branschvana 5.000 timmar som anställd har 15 360 kronor i basbelopp och 17,67 % i provision.
Garantilönen är 23 919 kr/månad

Obehörig frisör har 14 378 kronor i basbelopp och 8,5% i provision.
Garantilönen är 16 742 kr/månad.

Både behörig och obehörig frisör har en försäljningsprovision på 7%.

Angivna löner gäller för heltidsanställd.

 

Skönhetsvårdsavtalet 2018

Lägstalöner 2018

I avtalet finns det olika lönegrupper 1-5, se nedan uppdelningen för de som är anställda före 1/8 2017 och de som är anställda från och med 1/8 2017:

Anställd före 1/8 2017

Lönegrupp  
1 Nyanställd utan yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket - max 6 månader.
2 Efter 6 månaders anställning.
3 Sammanlagt ett års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.
4 Sammanlagt två års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.
5 Sammanlagt tre års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket.

 

Anställd från och med 1/8 2018

Lönegrupp Utan utbildning Med fullgjord utbilding
1 Nyanställd.  
2 Ett års branschvana. Nyanställd med kortare utbildning än ett år.
3 Två års branschvana. Ett års branschvana inklusive utbildningstid.
4 Tre års branschvana. Två års branschvana inklusive utbildningstid.
5 Fyra års branschvana. Tre års branschvana inklusive utbildningstid.

 

Löner med provision

Lönegrupp Grundlön/månad Grundlön/timme
1 21 794 kr 131,29 kr
2 22 169 kr + provision 133,55 kr + provision
3 22 794 kr + provision 137,31 kr + provision
4 23 294 kr + provision 140,33 kr + provision
5 23 674 kr + provision 142,61 kr + provision

 

Löner utan provision

Lönegrupp Månadslön Timlön
1 21 794 kr 131,29 kr
2 23 807 kr 143,42 kr
3 24 807 kr 149,44 kr
4 25 807 kr 155,46 kr
5 27 071 kr 163,08 kr

 

Kooperativa tjänstemän - 2018

På detta område är det individuella löner och enligt vår lönestatistik så är lönerna över dessa nivåer

Lägsta lön för tjänsteman som fyllt 20 år höjs med 600 kronor till 17 900 kronor per månad och tjänsteman som senast den 31 mars 2017 fyller 24 år höjs med 500 kronor till 20 810 kronor per månad.

 

Postorder och e-handelsföretag - 2019

Lägstalöner*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Timlön

16 år

87:06 kr

17 år

93:06 kr

18 år

138:27 kr

19 år

138:62 kr

20 år 139:54 kr
+ 6 månader 140:54 kr

 

TGA lageravtal - 2018

Lägstalöner* 2018

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Chaufförer 24 790 kr
Lagerarbetare som arbetat i sex månader i yrket samt fyllt 20 år 24 564 kr
Nybörjare 0-6 månader samt arbetstagare fyllda 18 år men inte 20 år 23 732 kr
Ej fyllda 18 år, lönen får ej understiga 18 366 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ägg - 2018

Lägstalöner per timme* 2018

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

17 år 101:63 kr
18 år 134:57 kr
20 år med 6 månaders anställningstid 138:36 kr
Chaufförer 139:16 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ost - 2018

Lägstalönen är 138:75 kronor per timme* 2018

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Butik - 2017

Tarifflöner 2017*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Månadslön

Timlön

15 år

12 509 kr

75:36 kr

16 år

13 142 kr

79:16 kr

17 år

13 775 kr

82:98 kr

18 år 20 186 kr 121:60 kr

19 år

20 480 kr

123:38 kr

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år

21 942 kr

132:18 kr

2 år

22 209 kr

133:79 kr

3 år

22 995 kr

138:52 kr

 

Almega - Lagring och distribution - 2018

Lägstalöner per timme* 2018

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 93:35 kr    
17 år 99:34 kr    
18 år 138:45 kr 139:70 kr 139:20 kr
19 år 138:80 kr 140:05 kr 139:55 kr
20 år 139:72 kr 141:02 kr 140:47 kr
20 år +6 mån 140:60 kr 141:85 kr 141:35 kr

 

Almega - Lagerpersonal och chaufförer - 2018

Lägstalöner per timme* 2018

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 88:14 kr    
17 år 94:14 kr    
18 år 138:06 kr 139:31 kr 138:81 kr
19 år 138:41 kr 139:66 kr 139:16 kr
20 år 139:31 kr 140:56 kr 140:06 kr
20 år +6 mån 140:21 kr 141:46 kr 140:96 kr

 

Almega - Fryshusföretag - 2018

Lägstalöner per timme* är 140:88 kr = 24 512 kr/månad

Efter 4 månaders anställning 141:01 kr = 24 531 kr/månad

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Uppdaterad: 6 april 2018