Bli medlem

Kollektivavtal

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal - och alla borde ha det. Avtalet säkrar att du har rätt lön, garanteras löneökningar och har schysta villkor i övrigt.

Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan arbetsgivaren själv bestämma din lön och du kan missa olika slags ersättningar och försäkringar.

Det här bestäms i kollektivavtalet:

 • Lägstanivån på din lön – högre kan du alltid få, avtalet sätter inget tak.
 • Vad som gäller vid anställning och uppsägning.
 • Din ersättning vid övertid och obekväm arbetstid.
 • Hur din arbetstid ska räknas och läggas ut.
 • När du har rätt till betald ledighet.

På sidan Trygg med Handels kan du läsa mer om:

 • Högre pension (så kallad avtalspension).
 • Försäkringar vid uppsägning, sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.
 • Extra pengar när du är föräldraledig.

Fler saker som ingår i kollektivavtalet:

 • Arbetsmiljöavtal.
 • Jämställdhetsavtal.
 • Medbestämmandeavtal.
 • Kompetensutvecklingsavtal.

Du som är medlem hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor.

Saknas kollektivavtal där du jobbar?

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats, kontaktar du din avdelning.
Det behöver inte vara ett aktivt val av din arbetsgivare, utan kan bero på okunnighet.

Men det finns också arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Det accepterar inte Handels: inget företag ska bygga på låga löner och usla arbetsvillkor. Om din arbetsgivare vägrar, kan Handels varsla om konflikt och ta till olika stridsåtgärder.

Uppdaterad: 8 januari 2020