Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal - och alla borde ha det. Avtalet säkrar att du har rätt lön, garanteras löneökningar och har schysta villkor i övrigt.

Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan arbetsgivaren själv bestämma din lön och du kan missa olika slags ersättningar och försäkringar.

Det här bestäms i kollektivavtalet:

  • Lägstanivån på din lön – högre kan du alltid få, avtalet sätter inget tak.
  • Vad som gäller vid anställning och uppsägning.
  • Din ersättning vid övertid och obekväm arbetstid.
  • Hur din arbetstid ska räknas och läggas ut.
  • När du har rätt till betald ledighet.

Pension och avtalsförsäkringar genom kollektivavtalen:

Fler saker som ingår i kollektivavtalet:

  • Arbetsmiljöavtal.
  • Jämställdhetsavtal.
  • Medbestämmandeavtal.
  • Kompetensutvecklingsavtal.

Du som är medlem hittar ditt kollektivavtal på Mina sidor.

Saknas kollektivavtal där du jobbar?

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats, kontaktar du din avdelning.
Det behöver inte vara ett aktivt val av din arbetsgivare, utan kan bero på okunnighet.

Men det finns också arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Det accepterar inte Handels: inget företag ska bygga på låga löner och usla arbetsvillkor. Om din arbetsgivare vägrar, kan Handels varsla om konflikt och ta till olika stridsåtgärder.

Fakta om kollektivavtalet - för dig som är anställd

Fakta om kollektivavtalet - för dig som är arbetsgivare

Uppdaterad: 8 januari 2020