Vad händer om min anställning upphör under tiden jag har korttidspermittering?

Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket om uppsägningar, det gäller även nu. Vill arbetsgivaren permittera under uppsägningstiden måste både villkoren för permitteringen och uppsägningen förhandlas med Handels. Du kan fortfarande vara korttidspermitterad men lön och arbetsvillkor ska alltså regleras i förhandlingen om uppsägningar.

Fler vanliga frågor.