Vad betyder korttidspermittering?

Det betyder att du som anställd under en begränsad tid går ner i arbetstid med 20 40 eller 60 procent. Under perioden 1 maj till och med 31 juli kan korttidspermittering även gälla 80 procent av arbetstiden. Lönen i alla exempel blir cirka 90 procent.

Fler vanliga frågor.