Sjukförsäkring och a-kassa

En bra sjukförsäkring och en bra a-kassa är viktigt för alla som arbetar. Det blir särskilt tydligt när en pandemi som corona drabbar oss. Därför har regeringen beslutat om tillfälliga förändringar när det gäller karensavdrag för sjukdom och när det gäller a-kassans regler.

Ändrade regler i sjukförsäkringen

Karensavdrag vid sjukdom

Regeringen har beslutat  att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Du måste själv söka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Läs hur det går till här.

Inget läkarintyg krävs de första tre veckorna

Dessutom har kravet på läkarintyg från dag åtta i sjukperioden tagits bord. Nu krävs läkarintyg först efter 21 dagar. Först fattade regeringen beslut om att förlänga tiden utan läkarintyg till och med dag 13. Därefter har Försäkringsassan beslutat att inte kräva läkarintyg förrän efter tre veckor. 

Läs mer om förändringarna i sjukförsäkringen och andra regler hos försäkringskassan.

Ändrade regler för a-kassa

Tolv månader blir tre

Idag tar det tolv månader att kvalificera sig för inkomstrelaterad a-kassa, alltså den ersättning som ger 80 procent av lönen upp till en viss nivå. Nu ändras det alltså till tre månader. Dessutom görs en tillfällig höjning av taket för a-kassan från 910 kronor till 1200 kronor per dag de 100 första dagarna. Denna höjning gäller från den 13 april och fram till årsskiftet. Från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021 ska taket höjas från 760 kronor per dag till 1 000 kronor per dag.

Den förkortade kvalifikationstiden ska gälla även för personer som blev medlemmar i a-kassan före coronavirusets utbrott, men som beviljas ersättning efter att det träder i kraft.

Höjt grundbelopp

Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor. Det är den ersättning som alla kan få innan den inkomstrelaterade ersättningen börjar gälla. Detta gäller från den 13 april till den 3 januari 2021.

Sänkt arbetskrav

En annan viktig förändring är att arbetskravet sänks. Tidigare har kravet varit att man ska jobba 80 timmar i månaden för att få a-kassa. Nu sänks det till 60 timmar.

Karensdagarna slopas

Regeringen har även bestämt att a-kassans sex karensdagar tillfälligt ska slopas. Den förändringen gäller för den som söker a-kassa från den 30 mars och fram till den 3 januari 2021.

Läs mer om förändringarna i a-kassan.

Publicerad: 2 april 2020