Bli medlem

Sjukförsäkring och a-kassa

En bra sjukförsäkring och en bra a-kassa är viktigt för alla som arbetar. Det blir särskilt tydligt när en pandemi som corona drabbar oss. Därför har regeringen beslutat om tillfälliga förändringar när det gäller karensavdrag för sjukdom och när det gäller a-kassans regler.

Ändrade regler i sjukförsäkringen

Karensavdrag vid sjukdom

Regeringen har beslutat  att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Du måste själv söka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Läs hur det går till här.

Inget läkarintyg krävs de första tre veckorna

Dessutom har kravet på läkarintyg från dag åtta i sjukperioden tagits bord. Nu krävs läkarintyg först efter 21 dagar. 

Läs mer om förändringarna i sjukförsäkringen och andra regler hos försäkringskassan.

Avtalsförsäkringar

Även de försäkringar som finns i kollektivavtalen kan påverkas av pandemin.

Exempelvis gör en tillfällig ändring i villkoren för Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) att den som är gravid och får graviditetspenning på grund av att coronaviruset är en risk i deras arbetsmiljö, kan få dagsersättning från försäkringen. Läs mer hos AFA.

Ändrade regler för a-kassa

Nytt arbetsvillkor

För att kvalificera dig för a-kassa ska du ha arbetat minst 60 timmar per månad i sex månader, alternativt 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader. Taket för ersättning är 1200 kronor per dag den 100 första dagarna. Från dag 101 är den högsta ersättningen 1000 kronor Detta gäller till och med den 1 januari 2023.

Höjt grundbelopp

Grundbeloppet är 510 kronor. Det är den ersättning som alla kan få innan den inkomstrelaterade ersättningen börjar gälla. Detta gäller till och med den 1 januari 2023. 

Karensdagar

A-kassans sex karensdagar slopades tillfälligt fram till och med den 3 januari 2021, men därefter gäller sex dagars karens igen. 

Läs mer om förändringarna i a-kassan.

Publicerad: 2 april 2020