Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av korttidspermittering?

Nej, i normalfallet inte. De eventuella förändringar som ändå eventuellt kan bli aktuella kan du i så fall läsa mer om hos AFA försäkring

Fler vanliga frågor.