Korttidspermittering

Med korttidspermittering får du gå ner i arbetstid, men behålla cirka 90 procent av din tidigare lön. Det är innebörden av överenskommelsen om korttidspermittering som Handels har gjort med arbetsgivare i handeln och för de flesta andra områden där Handels medlemmar jobbar. Syftet är att trygga jobben i coronakrisen.

Arbetstiden kan minskas med 20, 40 eller 60 procent av arbetstidsmåttet. Lönen sänks med 4, 6 respektive 7,5 procent i de olika stegen. Ett exempel: Jobbar du heltid och får minska din arbetstid med 60 procent får alltså 7,5 procent lägre lön.

Överenskommelsen utgår från en ny lag om korttidsarbete och gäller dig som varit anställd i minst tre månader. Om reglerna ändras kommer Handels överenskommelser med arbetsgivarna också att ändras.

Det är arbetsgivare och det lokala facket som kommer överens om vilka anställda som omfattas av korttidspermittering, hur mycket varje anställd ska minska arbetstiden och hur länge korttidspermitteringen ska pågå. 

Regeringens beslutet om korttidspermitteringar har förlängts och gäller till och med juni år 2021.

Under maj, juni och juli år 2020, kan arbetsgivare även korttidspermittera på 80 procent, vilket regeringen informerade om den 14 april. Vid en korttidspermittering om 80 procent, jobbar den anställde alltså 20 procent. Lönen sänks med 12 procent. Det är viktigt att det finns en lokal överenskommelse på arbetsplatsen om korttidspermittering på 80 procent ska införas. 

Läs frågor och svar om korttidspermittering och om hur du påverkas av corona

Läs mer om de nya riktlinjerna för handeln

Publicerad: 2 april 2020