Hur påverkar korttidspermitteringen min semester?

Tidigare beviljad semester ska kvarstå. Du och arbetsgivaren kan komma överens om ändringar av redan beviljad semester.

Semesterlagens regler gäller även under korttidspermitteringen. Det innebär du fortfarande har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Sommarsemestern påverkas alltså inte.

Fler vanliga frågor.