Hur länge kan korttidspermittering pågå?

Det är fack och arbetsgivare på varje arbetsplats som bestämmer vilken period som ska gälla. Korttidspermitteringen kan gälla max sex månader med en möjlig förlängning på  tre månader. Dock längst till och med 31 december 2020.

Fler vanliga frågor.