Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Hur påverkas du av corona? > Hur beräknar jag som frisör min lön vid korttidspermittering?

Hur beräknar jag som frisör min lön vid korttidspermittering?

Har arbetsgivaren använt sig av korttidspermittering under 2020 så gäller samma jämförelsemånad och beräkningsperiod som tidigare använts som grund. Detta gäller för samtliga anställda på arbetsplatsen och oavsett om du själv varit permitterad under 2020 eller inte.

Om arbetsgivaren inför permittering för första gången mellan 1 december 2020 och 30 juni 2021 så ska genomsnittsberäkningen i normalfallet göras på jämförelsemånaden samt månaden före och månaden efter denna. Detta gäller alla anställda som omfattas av permitteringen.

I genomsnittsberäkningen inkluderas basbelopp, arbets- och försäljningsprovisioner, tjänstetidstillägg, ob-tillägg och personliga lönetillägg. Från den lönen ska sedan den aktuella procentsatsen dras beroende på permitteringsgrad, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. På företag med frisöravtal så ska inte permitteringar på 80% förekomma. Skulle några ytterligare frågor om permitteringslönen, beräkningsmånaderna eller permitteringsgraden uppstå rekommenderas att man kontaktar Handels.

För de permitterade timmarna betalas den genomsnittsberäknade timlönen ut. För de arbetade timmarna betalas lön enligt avtal, som vanligt.

Detta innebär att basbelopp och andra lönedelar ska betalas ut för de timmar som arbetas. Basbelopp utifrån den tjänstgöringsgrad som arbetas, provision som vanligt och lönen måste sedan jämföras mot aktuell garantilön, det vill säga den garantilön som blir aktuell utifrån de timmar som ska arbetas när permitteringen är borträknad.

Fler vanliga frågor.