Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Hur påverkas du av corona? > Hur beräknar jag i butik min lön vid permittering?

Hur beräknar jag min lön vid permittering?

Har arbetsgivaren använt sig av korttidspermittering under 2020 så gäller samma jämförelsemånad och beräkningsperiod och därmed samma genomsnittsberäkning som tidigare använts som grund. Detta gäller för samtliga anställda på arbetsplatsen och oavsett om du själv varit permitterad under 2020 eller inte.

Om arbetsgivaren inför permittering för första gången mellan 1 december 2020 och 30 juni 2021 så ska genomsnittsberäkningen i normalfallet göras enligt det Handels har överenskommit om med respektive arbetsgivarorganisation. Detta gäller alla anställda som omfattas av permitteringen.

Finns inte kollektivavtal på arbetsplatsen så kan andra regler gälla. Kontakta Handels Direkt för rådgivning, tfn 0771 666 444.

Fler vanliga frågor.