Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.

Fler vanliga frågor.