Bli medlem

Din arbetsmiljö

Covid -19 är klassat som en allmänfarlig sjukdom och därför kan samhället bestämma olika regler, till exempel om hur man får resa och träffas. Dessa är även viktiga för dig när du är på jobbet.

Viktigt att komma ihåg för dig som är anställd!

  1. Du har rätt att vara trygg på jobbet. Arbetsgivaren har fått riktlinjer för hur kunder och anställda på butiker och lager ska skyddas mot smitta.

  2. Om du inte känner dig trygg, lyft frågan med arbetsgivaren och ditt lokala fack, eller ring eller chatta med vår fackliga rådgivning på telefon 0771 666 444.

  3. Skulle du och ditt lokala fack komma fram till att din arbetsmiljö är otrygg kan vi ställa ytterligare krav på arbetsgivaren. Om inget händer kan den yttersta konsekvensen bli att arbetsplatsen stängs utifrån arbetsmiljölagen.

Corona och dess påverkan på arbetsmiljön är fokus för våra regionala skyddsombuds inspektioner av arbetsmiljön runt om i landet. En sista utväg om inte riktlinjerna följs är att stoppa arbetet till dess att arbetsmiljöproblemen är åtgärdade. Våra riktlinjer när det handlar om arbetmiljön och corona handlar bland annat om nedanstående:

  • Handels kan ställa krav på plexiglas mellan anställd och kund vid kassorna.
  • Det ska finnas avståndsmarkeringar i golvet på 1,5 meter.
  • Arbetsgivaren ska informera anställda och kunder om att hålla avstånd om minst 1,5 meter mellan varandra. Det ska ske via anslag och eventuellt via kundradio. När anställda plockar varor kan koner ställas ut som avgränsning.
  • Alla butiker ska veta hur många kunder som kan vistas i lokalen utan att avståndsgränsen om 1,5 meter bryts. Det ska finnas en ansvarig som håller koll på antalet kunder. 
  • Arbetsgivaren ska kunna visa att det städas enligt ett särskilt schema och oftare än normalt.
  • De anställda ska kunna få den skyddsutrustning de behöver. Engångshandskar (nitril) och munskydd ska finnas för att minska smittspridningen.
  • Butiker bör införa kontantfritt för att minimera överföring av smitta.

Hos folkhälsomyndigheten finns mycket information om corona och frågor och svar, även på andra språk än svenska. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att skydda dig själv och andra från att bli sjuka!

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för handeln handlar om att begränsa antalet kunder och att glesa ut kassaköer. Ansvaret för detta har arbetsgivaren. Och det är arbetsgivaren som ska göra risk- och konsekvensanalyser för din arbetsmiljö, även i corona-tider. Det framgår av arbetsmiljölagens regler. 

I arbetsgivarens risk- och konsekvensanalyser ska det finnas en planering av hur misstänkt smitta ska handhas och du ska bli informerad om vad som gäller.

Pressmeddelande 14/5 2020 om insatser i utsatta butiker.

Prevent har tagit fram en särskild checklista för corona som riktar sig till skyddsombud. Titta i den och prata med arbetsgivaren även om ni inte har skyddsombud på arbetsplatsen!

Här finns Folkhälsomyndighetens riktlinjer för handeln.
Här finns Prevents checklista för corona. 

Vår undersökning av corona och arbetsmiljön  i butiker.
Debattartikel om corona och arbetsmiljön i butiker.

Publicerad: 2 april 2020