Bli medlem

Tidplan

Mars – maj Träffar på arbetsplatserna där medlemmar diskuterar avtalen
September – oktober Avtalskonferenser i avdelningarna
Oktober – november Beslut om LO-samordning av förbundens krav (preliminärt)
Januari 2023 Förhandlingar med arbetsgivarna påbörjas.
Uppdaterad: 9 mars 2022