Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2023 > Aktuellt i avtalsrörelsen > Stor medlemsundersökning: högre lön och fler timmar i topp

Stor medlemsundersökning: högre lön och fler timmar i topp

Högre lön är viktigast för alla medlemmar. För butiksanställda är även hyvling och fler timmar på kontraktet högt prioriterade frågor. Det visar en stor undersökning bland Handels medlemmar inför förhandlingarna om nya kollektivavtal nästa år.

I början av nästa år inleds förhandlingarna om nya kollektivavtal för Handels medlemmar. Först ut i förhandlingarna är avtalen för anställda i privata butiker, lager och e-handel. Inför avtalsrörelsen har Handels gjort en enkät bland nära 10.000 medlemmar. De har fått frågor om vilka frågor de prioriterar och om hur kollektivavtalen fungerar idag.

Alla medlemsgrupper - det vill säga anställda i butik, på lager och e-handel, frisörer och tjänstemän – säger att högre lön är den viktigaste frågan i förhandlingarna om nya kollektivavtal.

Timmarna viktiga för butiksanställda

Undersökningen visar att timmar på kontraktet, det vill säga hur mycket du får jobba, är mycket viktigt för butiksanställda. Majoriteten vill ha fler timmar på kontraktet. En dryg tredjedel säger till och med ”Ja, även om det innebär att jag behöver jobba mer kvällar och helger.”

Men på frågan ”Strävar din arbetsgivare efter att erbjuda fler timmar på kontrakt till de som är deltidsanställda?” är det endast 17 procent som svarar ja. Åtta procent säger att arbetsgivaren visserligen erbjuder fler timmar, men att de kontrakt som erbjuds inte är attraktiva.

Hälften tycker istället att arbetsgivaren inte anstränger sig för att erbjuda fler timmar - trots att det står i kollektivavtalet att ambitionen är att normen ska vara heltid eller högre deltider.

Medlemmar i butik har också fått värdera vad de helst vill se för förändringar. Svaren visar att rätten till en rimlig arbetstid har högsta prioritet. Hyvling till exempel, när arbetsgivaren kapar timmar från de anställdas kontrakt. Fler än sju av tio butiksanställda tycker att det är viktigt att begränsa möjligheterna att hyvla. Rätten till fler timmar för deltidsanställda är också en högt prioriterad fråga. Tre av fyra butiksanställda tycker att det är viktigt att stärka deltidsanställdas rätt att få fler timmar.

Hyvling prioriterat även på lager

Även för medlemmar på lager och i e-handel är frågan om arbetstid prioriterad. Tre av fyra vill stärka anställdas inflytande över sina arbetstider. Och även här är frågan om hyvling aktuell, även om hyvling av timmar inte är vanligt förekommande på lager idag. En stor majoritet av medlemmarna ser begränsning av hyvling som en mycket viktig fråga.

I enkäten får medlemmar på alla slags arbetsplatser svara på hur det fungerar med arbetsanpassning och rehabilitering där de jobbar. Svaren visar att det är skillnad mellan olika grupper av medlemmar. Mellan tre och fyra av tio tjänstemän tycker att det fungerar bra. Ungefär en av tio tycker att det fungerar dåligt.

Bland medlemmar på butik, lager och frisörer är det två av tio som tycker det fungerar bra. Och lite fler än två av tio tycker att det fungerar dåligt.

Publicerad: 26 september 2022