Bli medlem

Så mycket ger fler timmar på kontraktet

En timme mer i veckan gör i genomsnitt 700 kronor mer i lön varje månad för en deltidsanställd. Med två timmar mer blir det 1.400 kronor, och så vidare. Antalet timmar på kontraktet är avgörande för om det ska gå att leva på lönen som butiksanställd.

Höjd lön genom kollektivavtalet är självklart mycket viktigt för alla anställda. Men i en bransch där deltidsarbete är så utbrett som i handeln spelar även antalet timmar stor roll för om det ska gå att leva på lönen. Endast 30 procent av dem som arbetar i butik jobbar heltid. Resten jobbar deltid och en stor majoritet av dem vill ha fler timmar på kontraktet för att få en bättre lön.

Enligt kollektivavtalet för butiksanställda ska anställningar vara på heltid eller hög deltid. Lagen om anställningsskydd, LAS, säger att deltidsanställda har företräde till utökad arbetstid när det finns behov av mer arbetskraft på arbetsplatsen. Men trots att skrivningarna i både avtal och lag har gällt länge har istället antalet korta kontrakt i handeln konstant ökat. Störst är ökningen av de kortaste kontrakten, på upp till 19 timmar i veckan.

I nya LAS skärps skrivningen om heltid. Från 1 oktober år 2022 sägs att normen vid anställning ska vara heltid och att anställda som jobbar deltid ska kunna få svar på frågan om varför.

Handels uppmanar sedan länge deltidsanställda medlemmar som vill ha mer tid att anmäla detta till arbetsgivaren på det sätt som lagen säger. Det är även viktigt att använda den nya möjlighet som lagen ger: att ställa frågan varför anställningen inte är på heltid, så att arbetsgivaren blir tvungen att motivera sig.

Läs mer i Fakta från Handels, Därför är fler timmar så viktigt för butiksanställda.

Uppdaterad: 19 december 2022