Bli medlem

Handels ordförande: ”LO-samordning ett styrkebesked”

Kollektivavtal med tydlig låglönesatsning. Det är krav som LO:s förbund ska driva i den kommande avtalsrörelsen. Idag blev det klart att en enig LO-styrelse rekommenderar samordning inför avtalsrörelsen 2023 för de 14 förbunden, varav Handels är ett.

-  Det här är ett första steg, att vi är en enig styrelse. Det är ett styrkebesked och det känns jättebra med en samordnad och tydlig låglönesatsning, kommenterar Handels ordförande Linda Palmetzhofer beslutet idag från LO:s styrelse om att ställa sig bakom representantskapets förslag om samordning.

Det styrelsen beslutat om idag den 25 oktober gäller principen inför de kommande avtalsförhandlingarna. De viktiga punkterna är:

  • En låglönesatsning som beräknas för löner under 27.100 kronor (hur löneökningen sedan ska fördelas beror på hur löner sätts i respektive avtalsområde och förbund).
  • De lägsta lönerna kan höjas med 115 procent av den beslutade lönehöjningen.

Samordning betyder att de förbund som ingår i den är beredda att stötta varandra. Om ett förbund måste gå ut i konflikt för en sådan fråga i sina avtalsförhandlingar är övriga förbund beredda att stötta med sympatiåtgärder.

Nivån i kraven kommer

Låglönesatsningen som princip är Handels mycket positiv till.

- Men nu måste vi räkna och analysera vad den här konstruktionen skulle innebära för våra medlemmar, säger Linda Palmetzhofer.

Nästa steg är att LO:s styrelse snarast ska förtydliga kraven ovan med siffror. Dessa skickas sedan till samtliga förbund som har till den 9 december på sig att besluta om de ställer sig bakom kraven eller ej.

Återkommer med skarpa förslag

LO är mycket tydligt med att de kommande avtalsförhandlingarna kommer att påverkas av det  allvarlig ekonomiska läget. Därför krävs att samtliga som påverkar arbetsmarknaden tar sitt ansvar. Det gäller såväl regeringen, Riksbanken som arbetsgivarna.

- Det finns saker som kan göras från politiskt håll för att underlätta för vanliga löntagare och för dem som har det extra svårt. Det handlar till exempel om energipriserna, kommer det något stöd, när i så fall, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

- Det är många frågor och vi återkommer med skarpa förslag, lovade LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Uppdaterad: 25 oktober 2022