Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2023 > Aktuellt i avtalsrörelsen > Industrifackens krav: löneökning med 4,4 procent

Industrifackens krav: löneökning med 4,4 procent

En lönehöjning med 4,4 procent och en höjning av lägstalönerna med 1.600 kronor. Det är några av kraven från facken i industrin inför avtalsrörelsen 2023.

- Det är dags att växla upp löneökningstakten, men utan att det driver upp inflationen ytterligare, motiverade bland andra IF Metalls ordförande Marie Linder, när kraven presenterades på en presskonferens idag den 31/10.

Det är förbunden i industrin som går först i avtalsrörelsen och avtalet de träffar med arbetsgivarna blir det så kallade märket, som övriga branscher sedan ska följa. Fackförbunden är LO-facken If Metall, GS-facket och Livs, TCO-facket Unionen och Saco-facket Sveriges Ingenjörer.

- Det är positivt att avtalskraven är högre än vad de brukar vara. Vi håller med om att löneutvecklingen varit för låg de senaste 10 åren. Nu får vi analysera vad detta konkret betyder för Handels medlemmar, kommenterar Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Kravet på en lönehöjning om 4,4 procent är det högsta som ställts sedan Industriavtalet infördes för 26 år sedan. Men det är ändå lägre än inflationen.

Industrifackens ordföranden betonade att svensk industri går mycket bra. Konkurrenskraften jämfört med övriga länder är god och lönsamheten är god i svenska företag. Detta tillsammans med den höga sysselsättningen i Sverige och löneutvecklingen i Europa motiverar en ”utveckling av löneökningstakten”, som Industrifacken uttrycker det.

Industrifacken ställer dock inga gemensamma krav kring arbetsmiljö eller jämställdhet, eftersom de bedömer att det pågående arbetet med arbetsgivarna kring dessa frågor är så bra.

Här kan du se presskonferensen där Industrifackens krav presenterades.

Uppdaterad: 31 oktober 2022