Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Visstid och hyvling lyfts in i förhandlingarna som återupptas nästa vecka

Visstid och hyvling in i förhandlingarna som återupptas nästa vecka

LO, PTK och Svenskt Näringliv kunde inte komma överens i förhandlingarna om trygghet och omställning för hela arbetsmarknaden. Därför kommer sådana frågor att tas med i förhandlingarna om avtal för anställda i privata butiker och lager, som startar nästa vecka.

- Det är en förlust för Handels medlemmar att förhandlingarna inte gick i hamn. Nu flyttar vi frågorna vi haft på förhandlingsbordet med Svenskt Näringsliv in i vår egen avtalsrörelse, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

Dagens arbetsrätt fungerar inte för många av Handels medlemmar. Det handlar till exempel om den växande anställningsformen allmän visstid och hyvling, båda stora problem för anställda i handeln. Nära en tredjedel av handelns anställda omfattas inte av las, som lagstiftningen ser ut nu.

- Vi kommer att vara mycket tydliga med våra krav på en tryggare arbetsmarknad, som vi nu lyfter in i förhandlingarna med Svensk Handel, som börjar i nästa vecka, säger Linda Palmetzhofer.

Förhandlingarna pausades på grund av corona

Avtalsförhandlingarna som börjar nästa vecka pausades i mars, när coronapandemin kom.

Hela handeln har påverkats av coronapandemin, men på olika sätt. Vissa företag har gått mycket bra och där har anställda fått jobba mycket. Andra företag har det gått sämre för, där har staten bidragit med medel för korttidspermitteringar och anställda har gått ner i lön. En del företag och anställda har drabbats mycket hårt, exempelvis butiker intill den stängda norska gränsen.

- Men oavsett vilket så har alla våra medlemmar bidragit till att företagen tar sig igenom krisen, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Det är ingen lätt avtalsrörelse, men Handels krav, som lämnades till arbetsgivarna i början av året, ligger fast. En viktig fråga handlar om löneökningarna.

- Vårt krav är att de ska gälla från 1 april, konstaterar Linda Palmetzhofer.

Handels har analyserat statistik som visar att den svenska handeln som helhet har klarat sig jämförelsevis bra, trots coronapandemin. För vissa delbranscher har vinsterna till och med varit högre än tidigare. Läs mer om det här.

Arbetsgivarsidan hävdar att det inte går att höja lönerna på grund av krisen. Men vi anser tvärtom att löneökningar är viktigt för att ekonomin ska hämta sig efter krisen! De behövs för att hålla uppe efterfrågan på det företagen – inte minst inom handeln – säljer.

Förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning påbörjades 2017. Bakgrunden var en alltmer tudelad arbetsmarknad där en växande grupp arbetstagare inte omfattas av en godtagbar trygghet och rimliga utvecklingsmöjligheter.  

- Det är flera skäl till att vi inte lyckades denna gång men framförallt var det den så kallade LAS-utredningen som satte krokben för arbetsmarknadens parter. Den försvårade för oss att komma överens i viktiga frågor. Utredningens förslag låg som en blöt filt över förhandlingarna. Nu ska vi se till att utredningens förslag stoppas, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Läs mer:

Intervju med Linda Palmetzhofer i Handelsnytt

Uppdaterad: 1 oktober 2020