Var tredje butiksanställd tjänar under fattigdomsgränsen

En tredjedel av alla butiksanställda tjänar mindre än en fattigpensionär, det vill säga har en inkomst efter skatt under 12.685 kronor. Det visar en färsk rapport från Handels, som bygger på parternas gemensamma statistik.

I olika sammanhang, till exempel inför avtalsförhandlingar, är det vanligt att jämföra löner mellan olika yrkesgrupper. Enligt den statistik som parterna i handeln tagit fram (fackförbundet Handels och arbetsgivareföreningen Svensk Handel) var den genomsnittliga lönen för butiksanställda i detaljhandeln 24.800 kronor. Detta utgår från en timlön som är uppräknad till heltid och det är denna lön som sedan används när yrkesgrupper jämförs med varandra.

Men det sättet att räkna blir missvisande som beskrivning av hur mycket butiksanställda tjänar, visar Handels rapport Vilka löner och arbetstider kan man försörja sig på? En studie av löner, löneinkomster och arbetstider i detaljhandeln, författad av chefsekonom Stefan Carlén.

Orsaken är den stora utbredningen av otrygga anställning, visstider och deltider i handeln. Förra året hade bara 37 procent av de anställda anställningskontrakt på 35 timmar i veckan eller mer (heltid är 38,25 timmar i veckan). Hela 62 procent av de anställda hade färre timmar än såt. Hela 27 procent av alla anställda hade bara kontrakt på 1-19 timmar i veckan. Dessutom går utvecklingen åt fel håll. Gruppen med de kortaste kontrakten har ökat de senaste tio åren från 17 till 27 procent av alla anställda. Gruppen som har mer än 35 timmar på kontraktet har minskat från 48 till 37 procent.

Fattigdomsgränsen 2018 var för en ensamstående pensionär 12.685 kronor i disponibel inkomst. För den som arbetar motsvarar det en inkomst före skatt på 15.600 i månaden – vilket en tredjedel av butiksanställda av förklarliga skäl inte kommer upp i.

Rapporten tar också itu med missuppfattningen att 18-åringar i butiker tjänar så mycket, att skillnaden gentemot exempelvis en 40-åring är minimal. För att komma fram till såna siffror måste man räkna lönen som om det var ob varje timme och sedan räkna upp till heltid. Men det är omöjligt, det går inte att jobba heltid enbart på ob-tid.

Den faktiskt utbetalda lönen för en anställd mellan 18-24 år som jobbar ob-tid är 13.615 kronor i genomsnitt. Den genomsnittliga lönen för anställda i åldern 35-44 år som jobbar ob-tid är 20.183 kronor.

Frågan rapporten ställer är alltså – går det att leva på ett jobb i handeln? Svaret är nja, knappt. Ska branschen kunna konkurrera om arbetskraft i framtiden måste utvecklingen vändas. Heltiderna måste bli fler, de korta deltiderna färre och möjligheten att hyvla arbetstid måste avskaffas.

Läs mer!

Hela rapporten.
Kortversion av rapporten.
Debattartikel i Aftonbladet.
Pressmeddelande.

Uppdaterad: 14 november 2019