Unga drabbas hårt av ökande andel visstider

En tredjedel av alla butiksanställda arbetare har en tidsbegränsad anställning. Hälften av dem som är under 30 är anställda på visstid. Statistik från SCB visar tydligt hur de otrygga anställningarna i handeln ökar.

Handels utredare har analyserat SCB-statistiken för detaljhandeln och sammanställt detta i ett Faktablad om visstider i detaljhandeln. Över 80 procent av de visstidsanställda är deltidsarbetande, och nära hälften jobbar endast 1 – 19 timmar per vecka. Det vill säga har en anställning som det är nästintill omöjligt att leva på.

-  Tidsbegränsade anställningar påverkar hela arbetsplatser. Att inte veta vilka som jobbar nästa dag eller hur länge ens kollegor blir kvar leder till ökad stress, konstaterar Handels ordförande Susanna Gideonsson i en debattartikel i Arbetet.

I en undersökning bland Handels skyddsombud syns tydligt vilka skadliga konsekvenser de otrygga anställningarna för med sig. Ju fler visstidsanställda, desto sämre är den psykosociala arbetsmiljön. Undersökningen visade också att hög arbetsbelastning och sjukskrivningar på grund av stress är väsentligt mycket högre på arbetsplatser med en hög grad av tidsbegränsade anställningar.

Men vilka anställningsformer vill Handels butiksanställda medlemmar ha? Ja, inte de som finns idag, det är mycket tydligt. SCB:s undersökning samt Handels egen medlemsundersökning visar att 70 procent vill ha fast anställning på heltid – men detta har bara 31 procent. Fast anställning på deltid vill 37 procent av medlemmarna ha, men detta har  30 procent. Tidsbegränsad anställning vill ingen, alltså noll procent, ha. Ändå är ungefär en tredjedel är anställda på det sättet.

 Vi har förslag som skulle ge en bättre arbetsmarknad inom handeln. Att avskaffa allmän visstid, att hantera hyvling i Las och att heltid ska vara en rättighet, säger Susanna Gideonsson i debattartikeln i Arbetet.

Dessa åtgärder är sådana som naturligtvis diskuteras i en avtalsrörelse. Men ytterst är det politiska beslut som bestämmer ramvereket för arbetsmarknaden.

- Men det vore intressant att höra hur framför allt borgerliga politiker ser denna uppdelade låglönearbetsmarknad framför sig. Ska Sveriges ekonomi verkligen konkurrera genom sänkta löner och försämrade villkor? undrar Susanna Gideonsson.

Läs Susanna Gideonssons debattartikel i Arbetet.

Läs Fakta om visstider i detaljhandeln 2019.

Läs även Liv Beckströms ledare på Dagens Arena, ”Handeln måste sluta göra sina anställda fattiga”

Uppdaterad: 17 oktober 2019