Svar på tal om deltider: Två av tre vill ha mer tid på kontraktet

De allra flesta deltiderna är frivilliga, säger arbetsgivarorganisationen Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson i en intervju med tidningen Handelsnytt. Men det är helt fel, visar en undersökning bland Handels medlemmar.

Uttalandet från arbetsgivarnas chefsekonom kom i samband med en färsk rapport om hur det faktiska löneläget i handeln är. Rapporten visar bland annat att en tredjedel av butiksanställda har en lön som ligger under fattigdomsgränsen, vilket framför allt beror på att de har få timmar på anställningskontrakten.

Johan Davidson hänvisar i artikeln till statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, som visar att 76 procent deltidsanställda, sett till hela arbetsmarknaden, är tillfreds med sin arbetstid.

Handels har tidigare under året låtit undersökningsföretaget Novus ställa frågor om deltider till drygt 2 000 slumpmässigt utvalda medlemmar. Resultatet visar att 66 procent av butikssäljarna jobbar deltid, men bara 8 procent av dem som är lagerarbetare. Gruppen butikssäljare är så stor att det även gått att få svar på frågan i vilken utsträckning man vill jobba deltid. Nästan 57 procent svarar att de vill jobba heltid och ytterligare 10 procent vill ha fler timmar på kontraktet. Totalt alltså 67 procent, eller gott och väl två tredjedelar som inte frivilligt valt sin deltid.

Intervjun med Svensk Handels chefsekonom i tidningen Handelsnytt.

Fakta om skäl till deltid samt önskan om heltid.

Uppdaterad: 27 november 2019