Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Satsning på låga löner i nya avtal för butik och lager

Satsning på låga löner i nya avtal för butik och lager

Totalt 1.354 kronor för hela avtalsperioden. Störst lönehöjning för dem som tjänar minst. Den viktiga frågan om allmän visstid ska äntligen ses över av fack och arbetsgivare gemensamt. Det framgår av avtalen för anställda på privata butiker, lager och e-handel som slöts idag mellan Handels och Svensk Handel.

- Det är beslutsamheten och stridsviljan hos alla Handels medlemmar och förtroendevalda som gör att vi fått till ett så bra avtal. Handels medlemmar tog låglönefajten, säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande.

- Nu ökar vi både jämställdheten och rättvisan. Vi har fått ett riktigt bra avtal, inte minst för dem med låga löner. Det gläder mig mycket.

De nya avtalen gäller från den 1 november fram till den 31 mars 2023, men sista året kan sägas upp. Avtalen ger löneökningar för heltidsanställda på totalt 1 354 kronor fördelat på 29 månader, uppdelat på 80 procent i generell och 20 procent i lokal höjning.

Avtalet ger en högre höjning i procent på lägstalönerna jämfört med övriga löner. Och även övriga löner höjs mest för dem som tjänar minst, det vill säga under 26.100 kronor på heltid.

  • En anställd med en heltidslön på 25 000 kronor/månad får tack vare låglönesatsningen 0,5 procent högre löneökning än vad de skulle ha fått utan låglönesatsningen.
  • Lägstalönerna i avtalen höjs. För en vuxen person utan branschvana innebär det en ökning av lönen på 5,5 procent.
  • En person som idag är anställd på en lägstalön utan branschvana, dvs 21 814 kr/mån, kan få ut 1,2 % högre löneökning genom låglönesatsningen.

- Lönen höjs mest det första året, alltså direkt från nu den 1 november. Det är bra med tanke på att avtalet slutits först nu, eftersom det förlängdes från den 1 april på grund av coronapandemin, säger Linda Palmetzhofer.

Allmän visstid upp på bordet

En av de viktigaste frågorna i Handels avtalsrörelse kom att bli den om allmän visstidsanställning, ett stort problem i detaljhandeln där många lever med otrygga anställningar. Meningen var att allmän visstid skulle tas upp och lösas i förhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Men förhandlingarna strandade nyligen och det blev inget nytt gemensamt huvudavtal. I och med det tog Handels i ett sent skede in frågan i sin egen avtalsrörelse vad gäller avtalet för butiksanställda.

- Vi har lyckats att äntligen få upp frågan om allmän visstid ordentligt på bordet i och med att vi bildat en gemensam arbetsgrupp kring frågan, som har en hög ambitionsnivå, säger Linda Palmetzhofer.

Uppgörelsen med Svensk Handel innebär att parterna gemensamt ska undersöka hur allmän visstid används och vilken effekt det får på arbetsplatserna. Målet är att nå ett snabbt resultat, senast i augusti 2021 ska parterna vara klara med arbetet.

Dessutom har frågan om allmän visstid lyfts in i avtalets skrivning om bemanningsplanering. När företag och fack gör bemanningsplaneringen för arbetsplatsen ska frågan om allmän visstid tas med. Då är det möjligt att diskutera om sådana anställningar behövs eller det exempelvis är möjligt att istället öka arbetstidsmåttet för deltidsanställda?

- Det här är mycket bra i och med att vi får mandat att påverka. Det är upp till oss att lyfta förekomsten av allmän visstid varje gång vi gör bemanningsplanering i ett företag.

Handels varslade om konflikt i förhandlingarna och stötestenen var höjningen av lägstalönerna, men nu är strejken avblåst. De nya avtalen innebär att handelns anställda får samma löneökningar som industrin, inklusive avsättning till pension för unga anställda. För båda detalj och lager och e-handelsavtalen gäller att lönehöjningen fördelas med 80 procent generellt och 20 procent för lokal fördelning.

Gemensamt för butiker och lageravtal

Anställda i butik respektive lager- och e-handel har olika avtal. Men utöver löneuppgörelsen (se ovan) är några punkter i avtalen gemensamma:

Åldern för att tjäna in avtalspension sänks

I våras kom Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att sänka åldern för när tjänstepensionen börjar tjänas in. Denna överenskommelse gäller nu även för de anställda på privata butiker, lager och e-handel.

Åldern för intjänande av ålderspension ändras

- från och med den 1 januari 2021 till 24 år,
- från och med den 1 januari 2022 till 23 år,
- från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Målet är att avsättningen i framtiden ska redovisas på lönespecifikationerna.

Parterna ska inrätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö

Syftet är att öka kunskaperna i branschen om vikten av att förebygga ohälsa, inklusive friskvårdsfrågor, samt hantera ohälsa som redan uppkommit. Arbetsgruppen ska även arbeta med och följa den statliga utredningen om sexuella trakasserier från kunder.

Det ska hållas en partsgemensam arbetsmiljökonferens

Konferensen ska hållas årligen (digitalt eller fysiskt) och syftet är att främja lokal samverkan inom arbetsmiljöområdet, att sätta fokus på specifika områden, öka kunskaperna om arbetsmiljöregler och öka kunskaperna om var det finns information och stöd för det lokala arbetet. År 2021 ska arbetsmiljökonferensen handla om sexuella trakasserier.

Uppdaterad: 12 november 2020